Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề thi kì 1 môn Toán lớp 7 Mỹ Đình 2 năm...

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 7 Mỹ Đình 2 năm 2018: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua 1 điểm cố định và vuông góc với 1 đường thẳng cho trước

CHIA SẺ

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường thẳng cho trước… Đề thi học kì 1 mới nhất năm học 2018 – 2019 lớp 7 môn Toán trường THCS Mỹ Đình 2, phòng GD Nam Từ Liêm, Hà Nội.

PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM         ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS MỸ ĐÌNH 2                 NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC                                Môn kiểm tra: Toán 7

                                                      Thời gian làm bài: 90 phút

                                                   (Đề kiểm tra gồm: 2 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0đ)

Viết lại chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhât

1. (-3)4 có giá trị là:

A.-81      B. 81         C. -12        D. 12

2. Cho hàm số y = f(x) = – 3x khi đó f(2) bằng

A. 6     B. 2            C. -6       D. -2

3. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:

A. (-1; -2)        B. [1/2; -4]      C. (0; 2)     D. (-1; 2)

4. Công thức nào cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch giữa x và y:

A. xy = 1,25             B. x/y = 4      C. x + y = 5        D. x – y = 3

5. Tam giác ABC vuông tại A ta có:

A. góc B + C > 900    B. Góc B + C < 900    C. Góc B + C = 900    D. Góc B + C = 1800

6. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau thì:

A. a cắt b     B. a // b    C. a ⊥ b   D. a trùng với b

- Quảng cáo -

7. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường thẳng cho trước?

A.1           B. 2           C. 10   D. vô số

8. Cho ∆HBK và ∆MNP biết góc H = M; góc B = N. Để ∆HBK = ∆MNP theo trường hợp góc – cạnh – góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:

A. HB = NP         B. BK = MN        C. HK = MP  D. HB = MN

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0đ)

1. (1,5đ) Thực hiện phép tính

a) [-3/4 + 2/3] : 5/11 + [-1/4 + 1/3] : 5/11

b) (-3)2 . [3/4 – 0,25] – [3. ½ – 1. ½]

2. (1,5đ) Tìm x biết:

a). -2/3 : x + 5/8 = -7/12        b) (2x + 3)2 = 25

3. (2,0đ)

Một tam giác có chu vi bằng 36cm, ba cạnh của nó tỉ lệ thuận với 3; 4; 5. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó.

4 (2,5đ)

Cho ∆ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Trên cạnh BC lấy điiểm H sao cho BH = BA

a. Chứng minh ∆ABD = ∆HBD

b. Chứng minh DH ⊥ BC

c. Giả sử góc C = 600. Tính số đo góc ADB

5. (0,5đ)

Tìm x, y, z biết: x/(y + z + 1) = y/(x + z + 1) = z/(x + y – 2) = x + y + z