Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 có đáp án năm học 2016 – 2017

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Công Nghệ lớp 7 có đáp án – của Phòng GD&ĐT Hòa Bình: Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc cây trồng?  

PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Công Nghệ lớp 7

( Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)

1: (2,0 điểm )

a. Trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ gì trong đời sống ,kinh tế ở địa phương em?               

Advertisements (Quảng cáo)

b. Liên hệ với địa phương em có biện pháp nào thực hiện nhiệm vụ trên ?

2: (2,0 điểm ) 

a) Nêu tác dụng của phân bón trong trồng trọt?

Advertisements (Quảng cáo)

b) Có mấy nhóm phân bón em đã học? Lấy ví dụ minh họa?

3: (3,0điểm ) 

a. Hãy cho biết các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại?

b. Ở địa phương em đã thực hiện biện pháp phòng trừ nào?

4: (3,0điểm )

a) Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc cây trồng?  

b) Có mấy biện pháp chăm sóc ?

c) Hãy giải thích tại sao phải làm cỏ chăm sóc cây trồng?              


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7

Câu

Nội dung

Điểm
1  

a.Vai trò của trồng trọt đó là:

a.Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

b.Cung cấp thức  ăn cho chăn nuôi

c.Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

d.Cung cấp nông sản để xuất khẩu

+ Nhiệm vụ:

– Đảm bảo lương thực ,thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

b. Liên hệ (Tùy học sinh )

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

2 a. Tác dụng của phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất,tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản

b. Phân bón có 3 nhóm:

–          Phân hóa học:VD như  phân NPK,  phân đạm,Kali…

–         Phân hữu cơ:VD Phân trâu bò, phân rác,cây muồng…

–         Phân vi sinh:VD Phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm…

 

0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

3 a.Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ( 1,5đ)

-Canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu bệnh hại

-Biện pháp thủ công

-Biện pháp hóa học

-Biện pháp sinh học

-Biện pháp kiểm dịch thực vật.

b.Liên hệ với địa phương(Tùy học sinh)

 

0, 5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

1,5đ

4 a.Tác dụng của chăm sóc cây trồng.

-Làm cho đất tơi xốp, diệt cỏ dại , cây phát triển tốt,  năng suất cao,chất lượng tốt.

b.Các biện pháp chăm sóc cây trồng:

-Tỉa ,dặm cây

-làm cỏ ,vun xới

-Tưới và tiêu nước

-Bón phân thúc

c. Nếu không làm cỏ chăm sóc cây trồng thì cây bị sâu bệnh phá hại, cây khô héo bị chết, không có sản phẩm, năng suất thấp…

(HS: có thể đưa ra các đáp án khác)

1,0đ

1,0đ

1,0đ

Advertisements (Quảng cáo)