Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề cương ôn thi – kiểm tra giữa kì 1 lớp 7...

Đề cương ôn thi – kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 toán năm 2015

CHIA SẺ

Đề cương ôn thi – kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 Toán năm học 2015 – 2016. Nguồn đề cương của trường THCS và THPT Lê Lợi- Bình Thuận. 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN LỚP 7

I/ LÍ THUYẾT:

A. ĐẠI SỐ:

 1. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
 2. Các công thức lũy thừa của một số hữu tỉ
 3. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
 4. Định nghĩa, tính chất tỉ lệ thức
 5. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
 6. Số hữu tỉ như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.


B.HÌNH HỌC:

 1. Định nghĩa, tính chất hai góc đối đỉnh
 2. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc.
 3. Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng
 4. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
 5. Tính chất hai đường thẳng song song
 6. Ba tính chất nói về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.

II/ CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Tính (tính nhanh nếu có thể)

Dạng 2: Tìm x

Dạng 3: Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm x, y.

Dạng 4: Nhận ra số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, số thâp phân vô hạn tuần hoàn. Viết được chúng dưới dạng đó.

Dạng 5: Nhận biết hai đường thẳng có song song không, giải thích. Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song để tính số đo các góc.

III/ CÁC BÀI TẬP THAM KHẢO:

Bài 25/trang16sgk ; Bài 96/trang48sgk ; Bài 28/sách bài tập ; Bài 42/ sách bài tập ; Bài 46/trang 26sgk

Bài 54; 55; 56; 57/trang 30 sgk ; Bài 65; 66; 68/ trang 34 sgk ; Bài 46; 47/trang 98 sgk.

GV: NGUYỄN THỊ KIM CÚC

CHIA SẺ