Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh 7: Điền các cụm từ thích hợp vào ô trống cho đúng vòng đời của sán lá gan

Dưới đây là đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Sinh học 7: Em hãy điền các cụm từ thích hợp vào ô trống cho đúng vòng đời của sán lá gan…

I. TRẮC NGHIỆM

1. Em hãy điền các cụm từ thích hợp vào ô trống cho đúng vòng đời của sán lá gan:

Câu 2. Hãy chọn phương án trả li đúng nhất:

1. Nơi kí  sinh cùa trùng kiết lị

A. Hồng cầu                B. Bạch cầu

 C. Máu                        D. Thành ruột.

2. Trong các đại diện sau của ruột khoang, đại diện nào có lối sống di chuyển ?

A. San hô                     B. Sứa

C. Hải quỳ                   D. San hô và hải quỳ

3. Động vật nguyên sinh có lối sống:

A. Tự dưỡng                B. Dị dưỡng

Advertisements (Quảng cáo)

C. Kí sinh gây bệnh     D. Tất cả đều đúng

4. Bộ phận di chuyển của trùng sốt rét là:

A. Roi bơi

B. Chân giả

C. Lông bơi

D. Không có bộ phận di chuyển

5. Hệ thần kinh thủy tức thuộc dạng:

A. Thần kinh ống

Advertisements (Quảng cáo)

B. Thần kinh hạch

C. Thần kinh lưới

D. Thần kinh chuỗi

6. Cơ thể trùng roi có màu xanh lá cây là nhờ:

A. Sắc tố ở màng cơ thể

B. Màu sắc của các hạt diệp lục

C. Sự trong suốt của màng cơ thể

D. Màu sắc cùa điểm mắt

II. T LUẬN (5,5đ)

1. Giun đốt tiến hoá hơn giun tròn, giun dẹp những đặc điểm nào ? Nêu ý nghĩa của giun đất đối với tự nhiên và với con người.

2. Các đặc điểm chung của động vật ?

3. Trùng roi xanh giống và khác thực vật ở những điểm nào ?

I. TRẮC NGHIỆM: (4,5đ)

1.

2. 1 D, 2B, 3D, 4D, 5C, 6B.
1 2 3 4 5 6
D B D D C B

II. TỰ LUẬN (5,5đ)
1. * Giun đốt tiến hoá hơn giun dẹp ở chỗ:
– Có thể xoang chính thức.
– Cơ thể phân đốt
– Có hệ tuần hoàn, hệ thần kinh chuỗi hạch.
– Ống tiêu hóa phân hoá, có cơ quan vận động.
* Vai trò của giun đốt:
– Làm thức ăn cho người và động vật.
– Làm cho đất trồng xốp thoáng.
– Làm màu mỡ đất trồng.
– Một sổ có hại cho ngưòi và động vật (đỉa…)
2. Các đặc điểm chung của động vật:
– Có khả năng di chuyển
– Có hệ thần kinh và giác quan
– Dị dưỡng
3. Trùng roi xanh giống và khác thực vật:
* Điểm giống: Có chứa diệp lục trong tế bào nên có khả năng tổng hợp chất hữu cơ (dị dưỡng).
* Điểm khác:
Trùng roi Thực vật
– Thuộc giới Động vật
– Có khả năng tự di chuyển bằng roi.
– Có lối sống dị dưỡng – Thuộc giới thực vật
– Không có khả năng có di chuyển
– Không có lối sống dị dưỡng

Advertisements (Quảng cáo)