Bài tập Công nghệ 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7
Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt – Công nghệ lớp 7: Phân hữu cơ gồm những loại nào ?
Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt – Công nghệ lớp 7: Phân hữu cơ gồm những loại nào ?
Bài 7 Công nghệ lớ 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 17 . Phân bón là gì ?... Câu 1: Phân bón là gì ? Phân bón là "thức ăn" do con người bổ...
Bài 6. Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất – Công nghệ 7: Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất ?
Bài 6. Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất – Công nghệ 7: Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất ?
Bài 6 Công nghệ lớp 7: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất. Giải câu 1, 2, 3 trang 15. Vì sao phải cải tạo đất ?... Câu 1: Vì sao phải cải tạo đất ? Vì một số...
Bài 3. Một số tính chất của đất trồng – Công nghệ 7: Vì sao đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng ?
Bài 3. Một số tính chất của đất trồng – Công nghệ 7: Vì sao đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng ?
Bài 3 Công nghệ lớp 7: Một số tính chất của đất trồng. Giải câu 1, 2, 3 trang 10. Thế nào là đất chua ,đất kiềng và đất trung tính ?... Câu 1: Thế nào là đất chua ,đất kiềng...
Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần đất trồng – Công nghệ 7: vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?
Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần đất trồng – Công nghệ 7: vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?
Bài 2 ông nghệ lớp 7: Khái niệm về đất trồng và thành phần đất trồng. Giải câu 1, 2 trang 8. Đất trồng có vai trò như thế nào đối với đời sống và cây trồng ?... Câu 1: Đất...
Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt – Công nghệ:Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì ?
Bài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt – Công nghệ:Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì ?
Bài 1 Công nghệ 7: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Giải câu 1, 2 trang 6 . Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em ?... Câu...