Bài tập Công nghệ 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7
Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi – Công nghệ lớp 7: Nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới? ? 
Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi – Công nghệ lớp 7: Nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong...
Bài 30 Công nghệ lớp 7: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. Giải câu 1, 2 trang 82 . Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta ? ... Câu 1: Chăn nuôi có...
Ôn tập chương II – Lâm nghiệp – Công nghệ lớp 7: Việc phá rừng trong thời gian qua ở nước ta đã gây ra những hậu quả gì ? 
Ôn tập chương II – Lâm nghiệp – Công nghệ lớp 7: Việc phá rừng trong thời gian qua ở nước ta đã gây ra những hậu quả gì...
Ôn tập chương II - Lâm nghiệp Công nghệ lớp 7: Giải bài tập trang 79  . Tại sao phải bảo vệ rừng? Dùng các biện pháp nào để bảo vệ rừng?... Câu 1: Tại sao phải bảo vệ rừng? Dùng...
Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng – Công nghệ lớp 7: Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ? 
Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng – Công nghệ lớp 7: Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ? 
Bài 29 Công nghệ lớp 7: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Giải câu 1, 2, 3 trang 77 . Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ? ... Câu 1: 1 Hãy...
Bài 28. Khai thác rừng – Công nghệ 7:Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào ? 
Bài 28. Khai thác rừng – Công nghệ 7:Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào ? 
Bài 28 Công nghệ lớp 7: Khai thác rừng. Giải câu 1, 2, 3 trang 74 . Em cho biết các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau ? ... Câu 1: Em cho biết...
Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng – Công nghệ 7:Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?
Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng – Công nghệ 7:Chăm sóc rừng sau khi trồng gồm những công việc gì ?
Bài 27 Công nghệ lớp 7: Chăm sóc rừng sau khi trồng. Giải câu 1, 2 trang 70 . Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào ? Cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần...
Bài 26. Trồng cây rừng – Công nghệ 7:Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?
Bài 26. Trồng cây rừng – Công nghệ 7:Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng ?
Bài 26 Công nghệ lớp 7: Trồng cây rừng. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 68 . Em cho biết mùa trồng rừng ở các tỉnh miền Bắc , miền Trung và các tỉnh miền Nam nước ta...
Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng – Công nghệ 7:Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta ? 
Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng – Công nghệ 7:Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt cây rừng ở nước ta...
Bài 24 Công nghệ lớp 7: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. Giải câu 1, 2, 3 trang 62 . Em cho biết cách kích thích hạt giống cây rừng bằng đốt và tác động...
Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng – Công nghệ 7:Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm  những công việc gì ?
Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng – Công nghệ 7:Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm  những công việc gì ?
Bài 23 Công nghệ lớp 7: Làm đất gieo ươm cây rừng. Giải câu 1, 2, 3 trang 59 .Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì ? ... Câu 1: Em cho biết...
Bài ôn tập phần I – Trồng trọt – Công nghệ 7: Trình bay thành phân và tính chất chính của đất trồng ? 
Bài ôn tập phần I – Trồng trọt – Công nghệ 7: Trình bay thành phân và tính chất chính của đất trồng ? 
Bài ôn tập phần I Công nghệ lớp 7 - Trồng trọt. Giải bài tập trang 53 . Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt ? ... Câu 1: Nêu vài trò và nhiệm vụ của trồng trọt ? *Nhiệm...
Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng – Công nghệ 7:Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì ?  
Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng – Công nghệ 7:Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian...
Bài 22 Công nghệ lớp 7 : Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng. Giải câu 1, 2 trang 57 . Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của...