Bài tập Công nghệ 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7
Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi – Công nghệ 7: Em cho biết mục đích và biện pháp của chăn nuôi đực giống ?
Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi – Công nghệ 7: Em cho biết mục đích và biện pháp của chăn nuôi đực giống ?
Bài 45 Công nghệ lớp 7: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi. Giải câu 1, 2, 3 trang 121 . Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý những vấn đề gì ?... Câu 1: Chăn nuôi vật...
Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chuồng nuôi – Công nghệ 7: Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh ? 
Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chuồng nuôi – Công nghệ 7: Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh ? 
Bài 44 Công nghệ lớp 7: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chuồng nuôi. Giải câu 1, 2, 3 trang 118. Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi ?... Câu 1: Chuồng nuôi có vai trò như...
Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi – Công nghệ 7: Hãy kể phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ? 
Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi – Công nghệ 7: Hãy kể phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ? 
Bài 40 Công ngệ lớp 7: Sản xuất thức ăn vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 109 . Em hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn giàu xanh ?... Câu 1: Em hãy...
Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi – Công nghệ 7: Em hãy kể tên một số phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi ?
Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi – Công nghệ 7: Em hãy kể tên một số phương pháp chế biến thức ăn vật...
Bài 39 Công nghệ lớp 7: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Giải câu 1, 2, 3 trang 106 . Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi ? ... Câu 1: Tại...
Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi – Công nghệ 7: Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi ? 
Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi – Công nghệ 7: Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi ? 
Bài 38 Công nghệ lớp 7: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 103 . Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào ? ... Câu 1: Thức ăn được...
Bài 37. Thức ăn vật nuôi – Công nghệ 7: Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào ? 
Bài 37. Thức ăn vật nuôi – Công nghệ 7: Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào ? 
Bài 37 Công nghệ lớp 7: Thức ăn vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 101 . Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi ?... Câu 1: Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật...
Bài 34. Nhân giống vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Em cho biết mục đính và phương pháp nhân giống thuần chủng ?
Bài 34. Nhân giống vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Em cho biết mục đính và phương pháp nhân giống thuần chủng ?
Bài 34 Công nghệ lớp 7: Nhân giống vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 92 . Chọn giống là gì ? Em hãy lấy ví dụ về chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống ? ... Câu...
Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Theo em, muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần phải làm gì ?
Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Theo em, muốn quản lý tốt giống vật nuôi cần...
Bài 33 Công nghệ lớp 7: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 90  Em cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước...
Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi? ? 
Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát...
Bài 32 Công nghệ lớp 7: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 88 .Em cho biết các đặc điểm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi ?... Câu...
Bài 31. Giống vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi ?
Bài 31. Giống vật nuôi – Công nghệ lớp 7: Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi ?
Bài 31 Công nghệ lớp 7: Giống vật nuôi. Giải câu 1, 2, 3 trang 85. Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi ? hãy nêu ví dụ ? ... Câu 1: Em hiểu thế nào là một giống...