Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 55. Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản – Công nghệ lớp 7:Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản ?

Bài 55 Công nghệ lớp 7: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản. Giải câu 1, 2, 3 trang 151 . Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá ?…

Câu 1: Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá ?

Có 2 phương pháp:

– Đánh tỉa thả bù

-Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao.

Phương pháp đánh tỉa thả bù: là thu hoạch những cá thể đã đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung cá giống, tôm giống vào để bảo đảm mật độ nuôi.

Phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao là cách thu hoạch triệt để.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 2: Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản ? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo quản mà e biết ?

Hương dẫn trả lời

Vì:

– Hạn chế hao hụt về chất lượng của sản phẩm.

– Đảm bảo giữ nguyên liệu cho chế biến phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Các phương pháp bảo quản: có 3 phương pháp

– Ướp muối

– Làm khô

– Làm lạnh


Câu 3: Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào ?

Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm..

Phương pháp công nghiệp tạo ra các sản phẩm đồ hộp.

Advertisements (Quảng cáo)