Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 49. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản – Công nghệ 7: Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì ?

Bài 49 Công nghệ lớp 7: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản. Giải câu 1, 2 trang 132 . Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ? …

Câu 1: Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?

Hướng dẫn trả lời  

Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội:

– Cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

Advertisements (Quảng cáo)

– Làm sạch môi trường nước.


Câu 2: Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì ?

Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta là:

– Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi.

– Cung cấp thực phẩm tươi, sạch.

– Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản.

* Ví dụ: mở rộng diện tích nuôi tôm, cá; ứng dụng khoa học vào sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

Advertisements (Quảng cáo)