Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi – Công nghệ 7: Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi ? 

Bài 38 Công nghệ lớp 7: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. Giải câu 1, 2 trang 103 . Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào ? …

Câu 1: Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào ?

– Sau khi được vật nuôi tiêu hóa, các chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể hấp thụ để tạo ra sản phẩm cho chăn nuôi như thịt trứng sữa, sừng, lông, da và cung cấp năng lượng làm việc cho vật nuôi

– Qua đường tiêu hóa các thành phần dinh dưỡng được biến đổi thành các chất dinh dưỡng đơn giản, để vật nuôi dễ hấp thụ. Cụ thể: nước và vitaminđược hấp thụ thẳng qua vách rụt vào máu. Protein, lipit, gluxit, muối khoáng lần lược biến đổi thành axit amin, glyxerin và axit béo, đường đơn, I-on khoáng


Câu 2: Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi ?

Hướng dẫn tr lời

-Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triễn.

– Cung cấp các chất dinh dưỡng để kiến tạo cơ thể.

– Tăng sức đề kháng

Advertisements (Quảng cáo)