Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Giải bài 96,97,98,99,100 trang 48,49 SGK toán 7 tập 1: Ôn tập...

Giải bài 96,97,98,99,100 trang 48,49 SGK toán 7 tập 1: Ôn tập chương 1 Toán 7 tập 1

CHIA SẺ

Đáp án và Giải bài 96 trang 48; bài 97,98,99,100 trang 49 SGK toán 7 tập 1: Ôn tập chương 1 Toán 7 tập 1 (Đại số).

→ Bấm vào đây xem: Các bài tập SGK chương 1 toán 7

Bài 96. Thực hiện các phép tính:

bai-96-trang-48-toan-7-tap-1

Đáp án:

dap an bai 96 toan dai so 7

Đáp số: a) 2,5; b) -6; c) 0; d) 14


Bài 97 trang 49  Ôn tập chương 1 Toán 7 tập 1

Tính nhanh:

a) (- 6,37 . 0,4) . 2,5

b) (- 0,125) . (- 5,3) . 8

c) (-2,5).(-4).(-7,9)

bai 97 cau d

Đáp án bài 97:

a) (- 6,37 . 0,4) . 2,5 = – 6,37 . (0,4 . 2,5) = – 6,37 . 1 = – 6,37

b) (- 0,125) . (- 5,3) . 8 = (- 0,125 . 8) . (- 5,3) = (- 1) . (- 5,3) = 5,3

c) (-2,5).(-4).(-7,9)= [(-2,5).(-4)] . (-7,9)
=10. (-7,9) = -79

d)
=[-0,375).(-8)]. 13/3
= 3. 13/3 = 13


Bài 98 trang 49. Tìm y biết:

bai--98-trang-49-toan-7-tap-1

Đáp số nhanh: a) -7/2; b) -8/11; c)43/49; d) -7/11.

Chi tiết các bước như dưới đây:

dap an bai 96 toan 7


Bài 99 trang 49. Tính giá trị của các biểu thức sau:

bai99 toan 7 tap 1

Giải:

dap an bai 99 toan 7 tap 1


Bài 100 trang 49 SGK Toán 7 .Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, me bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400đ. Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Đáp án: Ta có tiền lãi một tháng là:
(2 062 400 – 2 000 000) : 6 = 10 400 (đ)
Như vậy lãi suất hàng tháng sẽ là: 10400.100/2000000 = 0,52%

→ Giải bài ôn tập chương 1 hình học lớp 7 (Giải rất chi tiết nhé)

Dethikiemtra.com

CHIA SẺ