Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Giải bài 49,50, 51,52,53 trang 26,27,28 Toán 7 tập 1: Luyện tập tỉ lệ thức

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 49 trang 26; 50 trang 27; Bài 51, 52, 53 trang 28 Toán 7 tập 1: Luyện tập tỉ lệ thức.

Xem lại Bài trước: Giải bài 44,45,46,47,48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1: Tỉ lệ thức

Bài 49. Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) 3,5: 5,25 và 14: 21

b bai 49

c) 6,51: 15,19 và 3:7

d bai 49

Đáp án:  Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra

a)
bai49 a

bai49b

Tương tự các em áp dụng làm câu c,d

Advertisements (Quảng cáo)

c) 6,51.7 = 15,19.3 Suy ra 6,51: 15,19 = 3/7

d)cau dnên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức


Bài 50 trang 27. Tìm tên của một tác phẩm nổi tiếng của H­ng Đạo V­ơng Trần Quốc Tuấn.

Điền số thích hợp vào các ô vuông d­ới đây, sau đó viết các chữ t­ơng ứng với các số tìm đ­ợc vào các ô ở hàng d­ới cùng của bài, em sẽ biết đ­ợc tên một tác phẩm nổi tiếng của H­ng Đạo V­ơng Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự thế giới.

bai 50

Đáp án và hướng dẫn giải bài 50:

Advertisements (Quảng cáo)

dap abn bai 50

dap an bai 50_1 Đáp án bài 50 SGK trang 27 Toán đại số 7 tập 1


Bài 51 trang 28. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8

Giải: Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

dap an bai 51


Bài 52 . Từ tỉ lệ thức a/b = c/d với  a,b,c 0, ta có thể suy ra:

bai52

Chọn đáp án đúng?

Đáp án C là đúng, vì ad = bc


Bài 53 trang 28 Toán 7

bai 53 trang 28

Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)
Ta được kết quả đúng. (Hãy kiểm tra!)
Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!
Giải: Tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy đó là:

dap an bai 53

Tổng kết bài

tong ket bai

Advertisements (Quảng cáo)