Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể (Bài 1 trang 178 SGK Sinh 7)

Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể.

Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa (sự phân hóa) trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy (sự chuyển hóa) có tác dụng nâng cao chất lượng hoạt động cơ thể thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của động vật.

1. Nêu sự phân hóa và chuyển hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành Động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Ngành Tên động vật Hệ hô hấp Hệ tuần hoàn Hệ thần kinh Hệ sinh dục
Động vật nguyên sinh Trùng biến hình Chưa phân hóa Chưa phân hóa Chưa phân hóa Chưa phân hóa
Ruột khoang Thủy tức Chưa phân hóa Chưa phân hóa Hình mạng lưới Tuyến sinh dục không có ống dẫn
Giun đốt Giun đất Da Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuối hạch ngực và bụng) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Chân khớp Châu chấu Khí quản Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, tuần hoàn hở Hình chuỗi hạch(hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Động vật có xương sống Cá chép

Ếch đồng

Thằn lằn bóng

Chim và thú

Mang

Da-Phổi

Phổi

Phổi và túi khí

Tim có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kí

Advertisements (Quảng cáo)