Vật lý lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Vật lý lớp 6
Đề số 6 Thi học kì 2 môn Vật lí 6: Em hãy đổi 8°F, 45°F, 123°F, 197°F ra °c
Đề số 6 Thi học kì 2 môn Vật lí 6: Em hãy đổi 8°F, 45°F, 123°F, 197°F ra °c
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 6 - Đề số 6: Đoạn thẳng nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiện quá trình nào? Giải thích? Đề bài 1. Chọn từ hay cụm từ...
Đề thi học kì 2 Vật lí 6 Đề 5: Tại sao giữa các tòa nhà lớn thường có khe hở?
Đề thi học kì 2 Vật lí 6 Đề 5: Tại sao giữa các tòa nhà lớn thường có khe hở?
Đề số 5 - Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 6: Khi nào thì lực tác dụng của người lớn hơn trọng lượng của vật? Đề bài 1. Hãy giải thích: - Tại...
Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 6- Đề 4: Lực kéo vật lên trực tiếp sẽ như thế nào so với lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc động?
Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 6- Đề 4: Lực kéo vật lên trực tiếp sẽ như thế nào so với lực...
Kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 6 - Đề số 4: Dùng đòn bẩy để bẩy vật nặng lên hình vẽ. Phải đặt lực tác dụng của người ở đâu để bẩy...
Đề 3 Đề kiểm tra Vật lý 6 học kì 2: Dùng đòn bẩy để nâng vật khi nào thì lực nâng vật lên (F2) nhỏ hơn trọng lượng vật (Fi)?
Đề 3 Đề kiểm tra Vật lý 6 học kì 2: Dùng đòn bẩy để nâng vật khi nào thì lực nâng vật lên...
Đề số 3 - Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 6: Khi rót nước sôi vào hai cốc thủy tinh dày mỏng khác nhau, cốc nào dễ vỡ hơn, vì...
Đề 2 Kiểm tra học kì 2 Vật lí 6: Ròng rọc nào dưới đây là ròng rọc động?
Đề 2 Kiểm tra học kì 2 Vật lí 6: Ròng rọc nào dưới đây là ròng rọc động?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 6 - Đề số 2: Trong xây dựng người ta mường đổ bê tông và chọn cốt bằng thép (thường gọi là bẻ...
Quảng cáo


[Đề 1] Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 6: Câu nào dưới đây nói về tác dụng của ròng rọc là đúng?
[Đề 1] Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 6: Câu nào dưới đây nói về tác dụng của ròng rọc là đúng?
Đề kiểm tra học kì 2 - môn Vật lí 6: Lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc cố định sẽ như thế nào so với lực kéo vật lên trực tiếp? Đề bài 1....
Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí 6 Đề 6: Nêu cách đo khối lượng một vật bằng cân Rôbecvan 
Đề kiểm tra học kì 1 Vật lí 6 Đề 6: Nêu cách đo khối lượng một vật bằng cân Rôbecvan 
Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 6 môn Vật lí 6: Thế nào là hai lực cân bằng? Cho một thí dụ trong thực tế mà em quan sát được (trường hợp...
[Đề 5] Kiểm tra học kì 1 Vật lí 6: Nêu nguyên tắc đo độ dài một vật 
[Đề 5] Kiểm tra học kì 1 Vật lí 6: Nêu nguyên tắc đo độ dài một vật 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lí 6: Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Có đặc điểm gì về phương, chiều và cường độ? Đề bài 1. Nêu nguyên tắc...
[Đề 4] Thi học kì 1 môn Vật lí 6: Hai lực nào sau đây được gọi là cân bằng?
[Đề 4] Thi học kì 1 môn Vật lí 6: Hai lực nào sau đây được gọi là cân bằng?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lí lớp 6 - Đề số 4: Người thợ may dùng thước nào dưới đây để đo vòng cổ khách hàng may áo sơ mi? Đề bài 1. Người...
Đề thi học kì 1 Vật lí 6 Đề 3: Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?
Đề thi học kì 1 Vật lí 6 Đề 3: Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng...
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lí lớp 6: Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 0,5m và nhỏ hơn 1m. Dùng thước đo nào sau đây để...

Đề & bài tập hay