Lịch sử lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Lịch sử lớp 6
Kiểm tra học kì 2 – Lịch sử 6: Dưới ách đô hộ của nhà Đường, về mặt hành chính nước ta có thay đổi như thế nào?
Kiểm tra học kì 2 – Lịch sử 6: Dưới ách đô hộ của nhà Đường, về mặt hành chính nước ta có thay...
Đề thi kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 6: Vì sao lại nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta...
Thi học kì 2 môn Lịch sử 6: Trình bày diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938?
Thi học kì 2 môn Lịch sử 6: Trình bày diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 6: Trong các thế kỉ I - VI, chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta có...
Thi học kì 2 môn Lịch sử 6: Dương Đình Nghệ đã chống quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
Thi học kì 2 môn Lịch sử 6: Dương Đình Nghệ đã chống quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
Bài thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 6: Ghi tóm tắt sự kiện lịch sử vào thời gian trong bảng thống kê sau đây và rút ra nhận xét. Đề bài 1....
Kiểm tra học kì 2 – Lịch sử 6: Để xây dựng một chính quyền tự chủ, họ Khúc đã làm những việc gì?
Kiểm tra học kì 2 – Lịch sử 6: Để xây dựng một chính quyền tự chủ, họ Khúc đã làm những việc gì?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 6: Để xây dựng một chính quyền tự chủ, họ Khúc đã làm những việc gì? Những việc làm trên của Khúc Hạo có ý...
Đề kiểm tra học kì 2 – Lịch sử 6: Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ
Đề kiểm tra học kì 2 – Lịch sử 6: Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 6: Hãy nêu những biểu hiện cụ thể của những chuyển biến về kinh tế, văn hoá, xã hội của nước ta trong thời...
Quảng cáo


Đề kiểm tra kì 2 Sử 6 mới nhất: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là gì?
Đề kiểm tra kì 2 Sử 6 mới nhất: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là gì?
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Sử: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là gì? So với những thành tựu văn hóa và kinh tế của...
Kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Sử: Nhà Hán chiếm Âu Lạc vào năm nào?
Kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Sử: Nhà Hán chiếm Âu Lạc vào năm nào?
Dethikiemtra.com chia sẻ tới các em tuyển tập 7 đề kiểm tra (thi dành cho các trường thi sử lớp 6hết kì 2). Đây là đề số 1. Kháng chiến chống xâm lược Tần...
[Đề số 7] Kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6: Lập bảng thống kê so sánh sự tiến bộ về kinh tế dưới thời Âu Lạc và Văn Lang?
[Đề số 7] Kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6: Lập bảng thống kê so sánh sự tiến bộ về kinh tế dưới...
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6: Vì sao nghề đồ gốm phát triển tạo điều kiện phát minh ra thuật luyện kim? Đề bài 1. Lập bảng thống kê...
Kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6 [Đề 5]: So sánh Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc theo vêu cầu sau
Kiểm tra học kì 1 Lịch sử 6 [Đề 5]: So sánh Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc theo vêu cầu...
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 6: Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông nghiệp lúa nước ở Việt Nam như thế nào? Nêu...
Thi học kì 1 môn Lịch sử 6 [Đề số 6]: Thế nào là chế độ phụ hệ?
Thi học kì 1 môn Lịch sử 6 [Đề số 6]: Thế nào là chế độ phụ hệ?
Thi và kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 6: Em hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang theo mẫu sau...

Đề & bài tập hay