Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

[THCS Nguyễn Gia Thiều] thi cuối học kì 2 môn Sinh lớp 6: Tại sao người ta lại nói “Rừng cây như một lá phổi xanh của con người”

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo đề thi cuối học kì 2 năm học 2018 – 2019 môn Sinh học được trường THCS Nguyễn Gia Thiều tổ chức thi:

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Trong hình thức thụ phấn nhờ sâu bọ, loại nào sau đây thường giúp hoa thụ phấn

A. Kiến        B. Châu chấu         C. Bướm       D. Sâu róm

Câu 2: Trong truyện “Sự tích dưa hấu” trên đảo hoang, Mai An Tiêm vô tình có được hạt giống dưa hấu do loài chim mang tới. Đây là hình thức phát tán nào?

A. Tự phát tán        B. Phát tán nhờ động vật

C. Phát tán nhờ gió      D. Phát tán do con người

Câu 3: Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người?

A. Cây cần sa     B. Cây hà thủ ô

C. Cây đinh lăng     D. Cây nhân sâm

Câu 4: Thực vật bậc cao gồm những ngành nào?

A. Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín  B. Tảo, rêu, dương sỉ, hạt trần

C. Tảo, rêu, dương xỉ, hạt kín     D. Tảo, rêu, hạt trần, hạt kín

Câu 5: Nấm khác thực vật ở những điểm gì?

A. Kích thước cơ thể nhỏ        B. Tế bào không có diệp lục

C. Tế bào có nhân hoàn chỉnh       D. Có vách ngăn tế bào

Câu 6: Nhóm nào gồm toàn cây hạt kín

A. Thông, dừa, cau       B. Bưởi, đào, chanh

C. Dương xỉ, lúa, ngô       D. Rêu, ớt, cải

Câu 7: Nhóm quả nào dưới đây gồm những quả khô?

A. Cải, cà chua, nhãn, xà cừ        B. Cải, đậu xanh, chi chi, xà cừ

C. Ổi, bưởi, bông, chuối               D. Cải, thìa là, bông, nho

Câu 8: Cây nào dưới đây có cơ quan sinh sản là nón

A. Rong mơ    B. Dương xỉ     C. Thông       D. Rêu

Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ tiến hóa hơn rêu

A. Có thân, lá chính thức           B. Có rễ chính thức, có mạch dẫn

C. Chứa chất diệp lục           D. Sinh sản bằng bào từ

Câu 10: Việc làm nào dưới đây mà con người cần phải làm

A. Tham gia trồng cây gây rừng.

B. Tăng cường sử dụng và khai thác cây rừng.

C. Chặt phá nhiều cây xanh để môi trường sáng sủa hơn.

D. Tất cả các việc trên đều đúng.

II. Tự luận

Câu 1: Phân biệt thực vật thuộc lớp một lá mầm và lớp hai mầm? Cho ví dụ?

Câu 2: Nêu các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt

Câu 3: Tại sao người ta lại nói “Rừng cây như một lá phổi xanh của con người”