Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi học kì I môn Văn lớp 6: Giải nghĩa từ: nao núng?

Giải nghĩa từ: nao núng?; Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được gắn với thời đại nào trong lịch sử Việt Nam? … trong Thi học kì I môn Ngữ Văn lớp 6. Tham khảo chi tiết đề thi phía dưới đây

Đề bài

I. PHẦN ĐỌC HIỂU 2,5 điểm

Đoạn kết truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh (Sách Ngữ văn 6, tập một – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) như sau:

“Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần nước đành rút quân.
Từ đó, oán nặng, thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bão lụt dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, Thần nước đánh mỏi mệt, chán chê vẫn không thắng nổi Thần núi để cướp Mị Nương, đành rút quân về.”
Em hãy đọc kỹ văn bản trên rồi trả lời các câu hỏi sau:

1) Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được gắn với thời đại nào trong lịch sử Việt Nam ?

2) Kể tên các nhân vật chính trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh ? Ý nghĩa tượng trưng của các nhân vật đó như thế nào ?

3) Giải nghĩa từ: nao núng ?

Advertisements (Quảng cáo)

4) Các từ: bốc, dời, dựng, đánh, kiệt, rút là những từ thuộc từ loại nào ?

5) Hãy nêu ý nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh ?

II. PHẦN LÀM VĂN ( 7,5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm ) Viết một đoạn văn ngắn (không quá 5 dòng Tờ giấy thi) nêu bài học của em rút ra sau khi học truyện Ếch ngồi đáy giếng (Sách Ngữ văn 6, tập một – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2. (6,0 điểm) Kể về một việc tốt mà em đã làm.

Advertisements (Quảng cáo)