Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Thi giữa kì 1 môn Lý lớp 6 trường THCS Gò Dầu: Một khối đất có thể tích 3m3 và có khối lượng 4,5 tấn. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của khối đất?

CHIA SẺ

Một khối đất có thể tích 3m3 và có khối lượng 4,5 tấn. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của khối đất?… được trích trong đề thi giữa học kì 1 trường THCS Gò Dầu lớp 6 môn Lý

Câu 1: Hãy nêu đơn vị, dụng cụ dùng để đo thể tích? (2đ)

Câu 2: (2 điểm)

a/Định nghĩa khối lượng riêng, viết công thức,đơn vị  (1điểm)

b/Định nghĩa trọng lượng riêng, viết công thức, đơn vị   (1điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ như thế nào?Để kéo thùng nước từ giếng lên phải dùng lực kéo bằng bao nhiêu ?Biết thùng nước có khối lượng 30Kg?

Câu 4: (2điểm)

a/ Kể tên các loại máy cơ đơn giản ?

 b/ Nêu lợi ích khi sử dụng các loại máy cơ đơn giản ?

Câu 5: Một khối đất có thể tích 3m3 và có khối lượng 4,5 tấn. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của khối đất? (2đ)