Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Kiểm tra giữa học kì 1 môn Lý lớp 6 trường THCS Sơn Liên: Muốn đưa một thùng dầu nặng 120 kg từ dưới đất lên  xe ô tô. Ta nên sử dụng loại máy cơ đơn giản nào?

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra môn Lý lớp 6 trường THCS Sơn Liên, đề thi đánh giá kết quả 8 tuần học giữa học kì 1… Muốn đưa một thùng dầu nặng 120 kg từ dưới đất lên  xe ô tô. Ta nên sử dụng loại máy cơ đơn giản nào?

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo độ dài ?

A. Thước             B. Lực kế                 C. Cân              D. Bình chia độ

Câu 2: Để đo thể tích một vật, người ta dùng đơn vị:

A. kg                  B. N/m3                  C. m3                       D. m.

Câu 3: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Lực hút của nam châm tác dụng lên miếng sắt

B. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp

C. Trọng lượng của một quả nặng

D. Lực kết dính giữa băng keo với một mặt phẳng.

Câu 4: Một học sinh đá vào quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng?

A. Quả bóng bị biến dạng

B. Chuyển động của quả bóng bị biến đổi

C. Không có sự biến đổi nào xảy ra

D. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi.

Câu 5: Để đo chiều dài cuốn sách Vật lí 6, nên chọn thước nào trong các thước sau đây là phù hợp nhất?

A.Thước 25cm có ĐCNN tới mm         B. Thước 15cm có ĐCNN tới mm

C. Thước 20cm có ĐCNN tới mm         D. Thước 25cm có ĐCNN tới cm.

Câu 6: Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu trong phòng thí nghiệm:

Bình: Mình chỉ cần một cái cân là đủ.

Lan: Theo mình, cần một bình chia độ mới đúng.

Chi: Sai bét, phải cần một cái cân và một bình chia độ mới xác định được chứ.

A. Chỉ có Bình đúng                             B. Chỉ có Lan đúng

C. Chỉ có Chi đúng                               D. Cả 3 bạn cùng sai.

Câu 7: Người ta sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao. So với cách kéo thẳng vật lên, cách sử dụng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì?

A. Có thể làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật

B. Có thể làm giảm trọng lượng của vật

C. Có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật

D. Có thể kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật

Câu 8: Một bạn nam và một bạn nữ dùng đòn gánh để cùng khiêng một xô nước nặng. Để bạn nữ khiêng được nhẹ nhàng hơn thì:

A. bạn nam dịch ra xa xô nước hơn

B. bạn nữ dịch ra xa xô nước hơn

C. bạn nữ lại gần xô nước hơn.

D. cả 3 phương án đều đúng

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7:(2 điểm) Lực là gì? Nêu kết quả tác dụng của lực ?

Câu 8: (2 điểm) Một vật có khối lượng 180 kg và thể tích 1,2 m3.

a) Tính khối lượng riêng của vật đó.

b) Tính trọng lượng của vật đó.

Câu 9: (2 điểm)

a) Kể tên các loại máy cơ đơi giản?

b) Muốn đưa một thùng dầu nặng 120 kg từ dưới đất lên  xe ô tô. Ta nên sử dụng loại máy cơ đơn giản nào?