Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì I môn Văn 6: Em hãy kể về tâm sự của một cuốn sách Văn bị bỏ quên

Hãy tìm 02 từ mượn? Những từ đó được mượn của ngôn ngữ nào?; Em hãy kể về tâm sự của một cuốn sách Văn bị bỏ quên … trong Đề thi học kì I môn Ngữ Văn 6

Đề bài

Câu 1: (3.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và cho biết:

“Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái,biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta.
Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”.

a. Em hãy cho biết đoạn văn trên được trích từ truyện nào? Thuộc thể loại gì?(1.0 điểm)

b.Hãy tìm 02 từ mượn? Những từ đó được mượn của ngôn ngữ nào? (1.0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

c. Em có suy nghĩ gì về sính lễ vua đưa ra trong đoạn trích trên? (1.0 điểm)

Câu 2: (2.0điểm) Viết một đoạn văn (6-8 dòng) nêu suy nghĩ của em về người mẹ trong đoạn thơ “Mẹ”của Trần Quốc Minh.

Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt

Câu 3: (5.0điểm) Em hãy kể về tâm sự của một cuốn sách Văn bị bỏ quên.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)