Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Cấu tạo bên trong của trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp ? đề thi học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Địa lớp 6

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận được cập nhật chi tiêt tại đây.

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái ý em cho là đúng.

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 1: Nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1o thì trên quả Địa Cầu sẽ có tất cả bao nhiêu kinh tuyến?

A: 360

C: 36

B: 181

D: 18

Câu 2: Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là mấy giờ?

A: 5 giờ

C: 9 giờ

B: 7 giờ

D: 11 giờ

Câu 3: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:

A: 365 ngày

C: 366 ngày

B: 365 ngày 6 giờ

D: 366 ngày 6 giờ

Câu 4: Vào những ngày nào trong năm hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?

A: 21 tháng 3 và 22 tháng 6

C: 23 tháng 9 và 22 tháng 12

B: 21 tháng 3 và 23 tháng 9

D: 22 tháng 6 và 22 tháng 12

Câu 5: Đối tượng địa lí nào sau đây không được biểu hiện bằng kí hiệu điểm?

A: Sân bay

C: Dòng sông

B: Bến cảng

D: Nhà máy

Câu 6: Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc bằng đường:

A: kinh tuyến

C: đồng mức

B: vĩ tuyến

D: đẳng nhiệt

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D dựa vào hình dưới đây.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lý

Câu 2: (2 điểm) Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học, hãy cho biết:

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lý

a) Vì sao có hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất?

b) Vì sao ở mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm?

Câu 3: (3 điểm): Cấu tạo bên trong của trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp ?