Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm các ước chung của (6x + 5) và 6x (x ∈ N)

CHIA SẺ
Tìm các ước chung của \(6x + 5\) và \(6x\) (\(x ∈  \mathbb N\)); Có 15000 đồng có thể mua hai loại vở 2000 đồng và 5000 đồng (một cuốn)… trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm các ước chung của \(6x + 5\) và \(6x\) (\(x ∈  \mathbb N\))

Bài 2. Có 15000 đồng có thể mua hai loại vở 2000 đồng và 5000 đồng (một cuốn). Hỏi có thể mua được bao nhiêu vở mỗi loại (mua cả 2 loại và mua hết số tiền đã mang theo).


Bài 1. Gọi \(y\) là ước chung của \(6x + 5\) và \(6x\)

\(⇒ (6x + 5) \; ⋮\; y\) và \(6x\; ⋮\; y   ⇒ (6x + 5 – 6x) \;⋮\; y\)\( ⇒ 5\; ⋮\; y\).

Vậy \(Ư(5) = \{1, 5\} ⇒  y ∈ \{1, 5\}\).

Bài 2.  Ta có: \(B(2000) = \{0, 2000, 4000,…\}\); \(B(5000) = \{0, 5000, 1000,…\}\)

Vì \(15000 = 5000  + 10000\)\(\; = 5000.1 + 2000.5\).

 Nên ta chọn mua 2 cuốn vở 5000 đồng và 5 cuốn vở 2000 đồng.