Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm số n ∈ B để n^2+ 6n là số nguyên tố

CHIA SẺ
Tìm số \(n ∈ B\) để \(n^2+ 6n\) là số nguyên tố; Chứng tỏ các số sau đều là hợp số: \(10! + 2; 10! + 3; 10! + 4;…+ 10! + 10\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng tỏ các số sau đều là hợp số:

\(10! + 2; 10! + 3; 10! + 4;…+ 10! + 10\).

Bài 2. Tìm số \(n ∈ B\) để \(n^2+ 6n\) là số nguyên tố


Bài 1. Ta thấy:

\(10!\; ⋮\; 2 ⇒ (10! + 2)\; ⋮\; 2 ⇒ 10! + 2\) là hợp số.

Các số còn lại hợp số (chứng minh tương tự)

Bài 2. Ta có:

\(n^2+ 6n = n (n + 6)\)

+ Nếu \(n = 0 ⇒ 0 (0 + 6)\) ( không thỏa mãn)

+ Nếu \(n = 1 ⇒ 1.(1 + 6)\) ( là số nguyên tố)

+ Nếu \(n > 1 ⇒ n(n + 6)\) là là hợp số

Vậy \(n = 1\).