Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Bài 13: Tập hợp các số nguyên trang 58 SGK Toán lớp 6 KNTT

Trả lời câu hỏi Hoạt động, luyện tập, vận dụng trang 58, 59, 60 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Giải Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 trang 61 SGK Toán lớp 6 KNTT. Bài 13 Tập hợp các số nguyên – Chương 3 Số nguyên

Hoạt động 1

Số -3 đọc là “âm 3”. Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết (h.3. 1) và trên chiếc nhiệt kế (h.3.2).

 

Hình 3.1 có:

-22: âm hai mươi hai

-59: âm năm mươi chín

– 49: âm bốn mươi chín

– 45: âm bốn mươi năm

– 50: âm năm mươi

– 9: âm chín

– 6: âm sáu

……

Hình 3.2 có:

-10: âm mười

-20: âm hai mươi

-30: âm ba mươi

Hoạt động 2

Bằng cách sử dụng dấu “-“, hãy viết các số âm được nói đến trong hình 3.3.

 

Trong hình 3.3 có:

Âm 65 viết là – 65

Âm 30 viết là – 30

Luyện tập 1 trang 58 Toán lớp 6 KNTT

a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;

b) Đọc các số mà em đã viết.

a) Ba số nguyên dương: 2, 7, 9

    Ba số nguyên âm: – 3, – 5, – 6

b) 2: hai

    7: bảy

    9: chín

    -3: âm ba

    -5: âm năm

    -6: âm sáu

Câu hỏi 1 trang 59 SGK Toán 6

Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: “Trong túi tớ còn âm mười nghìn đồng”.

Em hiểu câu nói đó của Nam Có nghĩa là gì?

Tức là trong túi Nam không còn tiền và bạn ấy đang nợ ai đó mười nghìn đồng

 Vận dụng 1

Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:

1. “Tài khoản …010. Số tiền giao dịch: +160 000. ..”

2. “Tài khoản …010. Số tiền giao dịch: – 4 000 000. …”

Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.

Advertisements (Quảng cáo)

 

Số +160 000  trong tin nhắn tức là tài khoản của ông được cộng thêm 160 000.

Số – 4 000 000 trong tin nhắn tức là tài khoản của ông bị trừ 4 000 000.

Câu hỏi 2 trang 60 Toán 6 KNTT

Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị?

a) Điểm 2,               b) Điểm -4.

Điểm 2 cách gốc O hai đơn vị.

Điểm -4 cách gốc O bốn đơn vị

Luyện tập 2

Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu:

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương?

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm?

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đến điểm 5

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đến điểm -5

Hoạt động 3

Trên trục số các số nguyên âm nằm ở bên trái hay bên phải gốc O? Từ đó em hãy sắp xếp ba số 0, 1 và –1 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Trên trục số các số nguyên âm nằm bên trái gốc O.

Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: -1; 0; 1.

Hoạt động 4

Quan sát trên trục số (h.3.6), ta thấy:

3 < 5 nhưng -3 > -5;

4 > 1 nhưng – 4 < -1.

Theo em, trong hai số – 12 và -15, số nào lớn hơn?

Do 12 < 15 nên -12 lớn hơn -5.

Advertisements (Quảng cáo)

Luyện tập 3 trang 60 SGK Toán 6 tập 1

1.Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần 2, -4; 0; 5; -11; -3; 9.

2.Trong tập \({\rm{\{ }}x \in \mathbb{Z}| – 5 < x \le 2\} \) những số nào lớn hơn – 1?

Nếu a, b là hai số nguyên dương và a > b thi –a < – b.

1. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Ta có: \({\rm{\{ }} – 4;\, – 3\,;\, – 2;\, – 1;\,\,0;\,\,1;\,\,2{\rm{\} }}\) nên

Những số lớn hơn -1 là: 0; 1; 2

Vận dụng 2

Độ cao luồng vào cảng của một số cảng biển ở Việt Nam được cho trong bảng bên (số liệu gần đúng). Hãy sắp xếp các cảng đó theo thứ tự giảm dần về độ cao.

 

Do -7 > -12 > -13 nên:

Sắp xếp ba thành phố theo thứ tự giảm dần về độ cao: Saint Peterburg, Moscow, Vladivostok

Thời tiết ở Vladivostok lạnh hơn cả.

Trả lời Tranh luận trang 61Toán 6 Kết nối tri thức

Một con kiến bò trên sợi dây (giống như một trục số). Nếu nó đi được 4 đơn vị theo chiều dương, ta nói kiến bò được 4 đơn vị; nếu nó đi được 4 đơn vị nhưng theo chiều âm, ta nói kiến bò được – 4 đơn vị.

a) Em hiểu thế nào nếu nói: “Kiến A bò được 12 đơn vị” và “Kiến B bò được -15 đơn vị”?

b) Từ nhận xét rằng 12 > -15, An kết luận: Kiến A bò được quãng đường dài hơn kiến B.

Em có đồng ý với An không?

a) Kiến A bò được 12 đơn vị tức là kiến bò được 12 đơn vị theo chiều dương

    Kiến B bò được -15 đơn vị tức là kiến B bò được 15 đơn vị nhưng theo chiều âm.

b) Em không đồng ý vơi An vì theo câu a) hai con kiến bò khác chiều nhau nên ta xét xem quãng đường hai con kiến bò được bao nhiêu rồi kết luận.

Do 15 > 12 nên kiến B bò được quãng đường dài hơn kiến B.

Giải Bài 3.1 Toán 6 trang 61

Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

 

Nhiệt độ mỗi nhiệt kế chỉ lần lượt là: -8 ; 31 ; 0 ; -22

Bài 3.2

Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45 m và độ sâu lớn nhất là 80 m dưới mực nước biển

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25°C dưới 0o C

c) Năm 2012, núi lửa Havre (Bắc New Zealand) phun ra một tro từ độ sâu 700 m dưới mực nước biển.

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng – 45m và độ sâu lớn nhất là – 80m ;

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là – 25oC

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu – 700m .

Bài 3.3 trang 61 SGK Toán 6 tập 1

Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số km):

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000 m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến -50°C;

b) Cá voi xanh có thể lặn được -2 500 m.

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến 50o C dưới 0o C

b) Cá voi xanh có thể lặn được độ sâu 2 500m dưới mực nước biển.

Bài 3.4 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3, -3, -5; 6; -4; 4.

Giải Bài 3.5

Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

 

Các điểm A, B, C, D, E lần lượt biểu diễn các số:   9; -5; 5; 0; -1

Bài 3.6 trang 61 SGK Toán 6 KNTT

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25.

Các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:  -8; -7; -3; -1; 0; +4; 7; +15; 25.

Giải Bài 3.7

So sánh hai số:

a) -39 và – 54;

b) -3 179 và -3 279.

a) -39 > -54

b) – 3 719 < – 3 279.

Giải Bài 3.8 Toán 6 trang 61

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) \(A = {\rm{\{ x}} \in \mathbb{Z}\,{\rm{|}}\,{\rm{ – 2}} \le {\rm{x}}\,{\rm{ < }}\,{\rm{4\} ;}}\)

b) \(B = {\rm{\{ x}} \in \mathbb{Z}\,{\rm{|}}\,{\rm{ – 2}}\,{\rm{ < }}\,{\rm{x}}\, \le {\rm{4\} }}\).

a) A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

b) B = {-1; 0; 1; 2; 3; 4}

Advertisements (Quảng cáo)