Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép trang 109 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Trả lời Hoạt động khám phá, vận dụng 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải Bài 1, 2, 3 , 4, 5, 6 trang 116, 117 Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép – Chương 4 Một số yếu tố thống kê

Hoạt động khởi động

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1

Năm

1979

1989

1999

2009

2019

Dân số(triệu người)

53

67

79

87

93

Hoạt động khám phá 1

Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1 không? Tại sao?

Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu trên không? Tại sao?

Không nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1.

Bởi các số liệu đề bài cho lẻ nên khó vẽ biểu đồ tranh, biểu đồ cột dễ thể hiện (có chiều rộng không đổi, chiều cao cách đều nhau đại diện cho các số liệu đã cho) và cũng dễ xem và nhận xét dữ liệu.

Hoạt động khám phá 2

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của Cột hình chữ nhật biểu diễn các thông tin gì.

Quan sát bảng và biểu đồ để trả lời câu hỏi.

Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng học sinh lớp 6A chọn môn thể thao yêu thích (được thống kê theo từng môn thể thao).

Vận dụng 1

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

 

a) Cột cao nhất thể hiện loại học lực đông nhất

b) Số HS trên TB = Số HS khá + Số HS giỏi

a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại lực khá đông nhất (140 học sinh)

b) Trường THCS Quang Trung có: 38 + 140 = 178 học sinh khối 6 có xếp loại học lực trên trung bình. Trong đó có 38 học sinh giỏi và 140 học sinh khá.

Hoạt động khám phá 3

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 thay đổi như thế nào?

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại giỏi thì biểu đồ thay đổi thì: Trục dọc của cột học sinh giỏi tăng lên 12 đơn vị.

Thực hành 1

 Vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

 

Vẽ biểu đồ cột trong đó cột dọc thể hiện số điểm các môn thi, cột ngang thể hiện các tên các môn.

Vận dụng 2

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột đó.

Hoạt động khám phá 4

Quan sát biểu đồ trong Hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi các biểu đồ nào và hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Biểu đồ hình 6 được ghép bởi 2 biểu đồ:

– Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1

– Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2

Lợi ích: để ta có thể so sánh số cây trồng được của 2 lớp 6A1 và 6A2 một cách trực quan và dễ dàng hơn.

Hoạt động khám phá 5

– Số cá của tổ 3: 12 con

– Số cá của tổ 4: 15 con

Thực hành 2

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời các câu hỏi bên dưới.

 

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta biết những thông tin gì?

b) Trong các lớp nêu trên, lớp nào có sĩ số tăng, lớp nào có sĩ số giảm, lớp nào có sĩ số không đổi?

c) Lớp nào có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất?

Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.

a) Biểu đồ kép trên cho ta biết

– Sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của khối lớp 6 .

– Khối lớp gồm 4 lớp: 6A1, 6A2, A3, 6A4.

– So sánh số học sinh đầu năm và cuối năm của các lớp thuộc khối lớp 6

b) – Lớp 6A2 có sĩ số tăng

– Lớp 6A1 và lớp 6A3 có sĩ số lớp giảm

Advertisements (Quảng cáo)

– Lớp 6A4 có sĩ số lớp không đổi

c) Lớp 6A1 có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất (giảm 5 học sinh).

Hoạt động khám phá 6

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh.

Vận dụng 3

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột kép đó.

Ví dụ: Số lượng học sinh giỏi học kì 1 và học kì 2 của các tổ của lớp 6A1.

Giải bài 1 trang 116 SGK Toán 6

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kế tương ứng.

Trái cây ưa thích của học sinh lớp 6A1

Loại trái cây

Chuối

Mận

Cam

Ổi

Số học sinh

16

6

10

8

Bài 2 trang 116 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Câu lạc bộ học tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tiếp trong bảng sau:

 

a) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên.

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu?

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

a)

b) Số lượng học sinh tăng theo từng năm là 10 học sinh.

c) Học viên năm 2020 gấp 2 lần học viên năm 2017.

Bài 3 trang 116 Toán 6 tập 1 CTST

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

 

Nhận xét:

– Điểm các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lí của Lan cao hơn Hùng.

– Điểm các môn Toán, Khoa học tự nhiên của Hùng cao hơn Lan.

– Điểm môn Ngoại ngữ của Lan và Hùng bằng nhau.

– Điểm thấp nhất của Lan là 5 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.

– Điểm thấp nhất của Hùng là 6 điểm, điểm cao nhất là 10 điểm.

Giải bài 4 trang 117 Toán 6 CTST

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau:

 

Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Số lượng trưởng Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015

(theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

 

Hãy kiểm tra xem các khẳng định dưới đây là đúng hay sai.

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có hơn 100 trường THCS.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị.

d) Số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Quan sát biểu đồ để chỉ ra các câu đúng, sai

a) Đúng.

b) Sai.

c) Sai.

d) Đúng.

Giải bài 6 trang 117 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hành vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Ví dụ:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì 1 và học kì 2 của từng tổ trong lớp 6A.

 

Advertisements (Quảng cáo)