Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Soạn văn 6 - CTST chi tiết

Viết: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn làm bài Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ trang 33, 34 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Phần I. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Câu 1. Sơ đồ trên đã đáp ứng được các yêu cầu về nội dung nêu dưới đây chưa?

– Tóm lược đúng và đủ các phần, đoạn, ý chính của văn bản.

– Sử dụng được các từ khóa, cụm từ chọn lọc.

– Thể hiện được quan hệ giữa các phần, đoạn, ý chính của văn bản.

– Thể hiện được nội dung bao quát của văn bản.

Sơ đồ trên đã đáp ứng được các yêu cầu về nội dung:

– Tóm lược đúng và đủ các phần, đoạn, ý chính của văn bản Thánh Gióng.

Advertisements (Quảng cáo)

– Sử dụng được các từ khóa, cụm từ chọn lọc: “ra đời kì lạ”, “đánh giặc Ân”, “chiến thắng”, “về trời”, “ghi nhớ công ơn”.

– Thể hiện được quan hệ giữa các phần, đoạn, ý chính của văn bản: các ý trong sơ đồ đều liên quan tới nhau, sự việc này dẫn tới sự việc kia.

– Thể hiện được nội dung bao quát của văn bản: người anh hùng đánh thắng giặc Ân.

Câu 2. Sơ đồ trên đã đáp ứng được các yêu cầu về hình thức nêu dưới đây chưa?

Advertisements (Quảng cáo)

– Phù hợp với nội dung của kiểu văn bản.

– Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu,…

– Trình bày sáng rõ, có tính thẩm mĩ.

Sơ đồ trên đã đáp ứng được các yêu cầu về hình thức:

– Phù hợp với nội dung của kiểu văn bản: sơ đồ ngắn gọn, dễ hiểu.

– Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu,…

– Trình bày sáng rõ, có tính thẩm mĩ.

Phần II

Hãy tóm tắt bằng sơ đồ một văn bản mà em đã đọc hoặc đã học.

Advertisements (Quảng cáo)