Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Soạn văn 6 - CTST chi tiết

Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn làm bài Nói và nghe: Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát trang 81 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bài học viết ở tiết trước, em trình bày bài nói theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.

Advertisements (Quảng cáo)

– Sử dụng các ý đã có trong đoạn văn.

– Gạch đầu dòng các ý chính.

Advertisements (Quảng cáo)

Bước 3: Luyện tập và trình bày

Khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, em cần:• Giới thiệu rõ tên bài thơ.• Đọc chễn cảm bài thơ.• Trình bày rõ ràng, mạch lạc những cảm xúc mà bài thơ đã gợi ra cho em.• Nêu những từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ để làm minh chứng.• Lựa chọn điểu chỉnh một số từ ngữ, câu văn sao cho phù hợp với văn nói.• Sử dụng cách xưng hô và ngữ điệu linh hoạt, phù hợp với đối tượng người nghe và nội dung nói.

• Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp để thể hiệncảm xúc về bài thơ.• Tương tác với người nghe bằng cách nhìn vào mắt họ, mời họ nêu câu hỏi,…

Bước 4: Trao đổi, đánh giá.

Trong bước này, em sẽ lần lượt đóng hai vai trò người nói và người nghe. Trong vai người nghe, em hãy nêu những điểm hay trong cách trình bày và nội dung bài nói của bạn, nêu câu hỏi, nhận xét về những vấn đề mà em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác với người nói. Sau đó, em dùng bảng dưới đây để đánh giá phần trình bày của bạn. Trong vai người nói, em có thể dùng bảng điểm này để tự kiểm soát bài nói của chính mình.

Advertisements (Quảng cáo)