Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X trang 96 Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 96, 97, 98 Lịch sử 6. Giải bài 1, 2 trang 99 SGK Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

I. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương trang 96 SGK Lịch sử 6

Câu 1. Việc nhà Đường công nhân chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ thể hiện điều gì?

Việc nhà Đường công nhận chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ thể hiện:

+ Nhà Đường phải buộc thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.

+ Chế độ đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta chấm dứt về danh nghĩa.

Câu 2. Hãy cho biết những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc.

– Những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc:

+ Chủ trương:” Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”.

+ Tổ chức lại các đơn vị hành chính.

+ Bãi bỏ chính sách bốc lột của quan lại đô hộ.

+ Chiêu mộ thêm binh lính.

+ Chỉnh lại mức thuế, đặt quan lại mới phụ trách việc thu thuế.

=>Đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền tự chủ của một nhà nước độc lập với phương Bắc.

Câu 3. Dựa vào lược đồ 19.2 kết hợp với thông tin trong bài học, em hãy trình bày những điểm chính về diễn biến và kết quả chống quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo.

Advertisements (Quảng cáo)

Việc nhà Đường công nhận chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ thể hiện:

+ Nhà Đường phải buộc thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.

+ Chế độ đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta chấm dứt về danh nghĩa.

II. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 trang 98 Lịch sử 6 CTST

Dựa vào thông tin và các tư liệu bên dưới, em hãy:

– Tóm tắt kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền (nhận định điểm mạnh, điểm yếu của kẻ thù; địa điểm đón đánh; dự kiến về thời gian và cách đánh,…)

-Nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc.

Dựa vào thông tin trong bài học

Advertisements (Quảng cáo)

Tóm tắt kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền:

+ Điểm mạnh của kẻ thù: mạnh khi ở chiến thuyền, ta không phòng bị được trước

+ Điểm yếu của kẻ thù: dễ thụ động, hoang mang, hoảng loạn, rối lòng quân khi gặp hiện tượng nào đó bị bất ngờ

+ Thời điểm: Cuối năm 938, Lưu Hoàng Tháo đem thuyền chiến lăm le tiến vào bờ cõ nước ta

+ Địa điểm: Trên sông Bạch Đằng.

Cách đánh:

+ Ngô Quyền sai người đem cọc vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm trước của biển

+ Khi quân giặc tiến vào, Ngô Quyền sẽ cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhử quân giặc tiến vào sâu cửa sông, nhử quân giặc vào bãi cọc ngầm

+ Khi thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh tấn công, thuyền giặc va vào cọc nhọn, ta đem thuyền nhỏ ra đánh khiến quân giặc hoảng loạn nhảy xuống sông, Lưu Hoằng Tháo tử trận.

Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc:

– Trận thắng lớn ở sông Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với lịch sử Việt Nam, nó đã giúp chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài.


Bài 1 trang 99 SGK Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo

Điều sự kiện vào các mốc thời gian trong sơ đồ bên dưới? Tại sao những sự kiện đó lại tạo nên bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Quan sát lược đồ và chọn lọc thông tin phù hợp.

Bài 2

Em hãy tra cứu thông tin để biết hiện nay có những con đường, trường học, xã hay di tích lịch sử,… nào mang tên các vị anh hùng dân tộc trong thời Bắc thuộc.

– Một số con đường quận, huyện mang tên các vị anh hùng trong thời kì Bắc thuộc: Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền, Mai Thúc Loan, Hai Bà Trưng,..

– Một số trường học: Trưng Vương, Mai Hắc Đế, Ngô Quyền,…

– Một số di tích lịch sử: đền thờ Hai Bà Trưng, Ngô Quyền.

Advertisements (Quảng cáo)