Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Bài 19: Vương quốc Phù Nam trang 95, 96, 97, 98 Lịch sử 6 sách Cánh diều

Trả lời câu hỏi mở đầu, câu hỏi mục 1, 2, 3 trang 95, 96, 97 Lịch sử 6 Cánh diều. Giải bài 1, 2, 3 trang 98 Lịch sử lớp 6 SGK Cánh diều. Bài 19 Vương quốc Phù Nam – Chương 7 Vương quốc Chăm-pa và vương quốc Phù Nam

Câu mở đầu

Sự thành lập, phát triển và suy vong của vương quốc Phù Nam diễn ra như thế nào?

Trên cơ sở Văn hóa Óc Eo và sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, khoảng thế kỉ I,vương quốc cổ ở Phù Nam được thành lập, có phạm vi lãnh thổ chủ yếu thuộc Nam Bộ (Việt Nam ngày nay)

Từ thế kỉ III đến thế kỉ V, Phù Nam trở thành một trong những đế chế mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Bước vào thế kỉ VI, Phù Nam dần suy yếu. Đến khoảng đầu thế kỉ VII, Phù Nam bị Chân Lạp- một vương quốc của người Khơ-me thôn tính.

1. Sự ra đời, phát triển và suy vong

Đọc thông tin tư liệu kết hợp quan sát lược đồ hình 10.2 (trang 50) hãy xác định phạm vi lãnh thổ của Vương quốc Phù Nam từ thế kỉ III đến thế kỉ V.

Phạm vi lãnh thổ của Vương quốc Phù Nam từ thế kỉ III đến thế kỉ V: Chủ yếu thuộc Nam Bộ, Việt Nam ngày nay.

Từ thế kỉ III đến thế kỉ V, Phù Nam phát triển mạnh mẽ trong khu vực Đông Nam Á -> Đến thế kỉ VI, Phù Nam suy yếu và bị thôn tính.

2. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

Câu 1. Đọc thông tin và kết hợp quan sát các hình 19.2, 19,3, hãy nêu các hoạt động kinh tế và vẽ sơ đồ tổ chức xã hội của Phù Nam

Advertisements (Quảng cáo)

– Hoạt động kinh tế:

Dựa vào điều kiện tự nhiên thuận lợi, cư dân Phù Nam lấy sản xuất nông nghiệp làm chính, kết hợp với đánh bắt thủy, hải sản, chế tác kim hoàn, sản xuất thủ công và trao đổi buôn bán. Đặc biệt, ngoại thương đường biển của Phù Nam rất phát triển.

– Tổ chức nhà nước:

Câu 2. Hình 19.2 gợi cho em suy nghĩ gì về sự phát triển kinh tế Phù Nam?

Advertisements (Quảng cáo)

Hình 19.2 liên tưởng tới một đất nước Phù Nam có nền kinh tế hưng thịnh. Các hoạt động sản xuất, trao đổi, buôn bán diễn ra sầm uất và sôi nổi. Tiền vàng La Mã đã được tìm thấy trong di chỉ Óc Eo, cho thấy nơi đây không chỉ buôn bán giữa các vùng với nhau mà còn buôn bán với cả các quốc gia ở Địa Trung Hải.

3. Một số thành tựu văn hóa

Quan sát các hình từ 19.3 đến 19.7 và đọc thông tin, hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của cư dân Phù Nam.

– Một số thành tựu văn hóa của cư dân Phù Nam là:

+ Về tín ngưỡng: Cư dân phù Nam tín ngưỡng đa thần và sớm tiếp nhận các tôn giáo từ bên ngoài như Hin-đu giáo, Phật giáo.

+ Về kiến trúc, điêu khắc: Khắc tượng, thần từ đá và gỗ rất phát triển, có phong cách riêng.

+ Về trang sức: Làm đồ trang sức với nhiều vật liệu như vàng, đá quý…

Giải bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Lịch sử lớp 6 Cánh diều – Luyện tập vận dụng

Câu 1: Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự ra đời, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ; sinh hoạt kinh tế và tổ chức xã hội của Vương quốc Phù Nam.

Lập bảng tóm tắt

Nội dung chính
Ra đời và phát triển, suy vong  – Khoảng thế kỉ I, Vương quốc cổ phù Nam ra đời.

– Từ thế kỉ III đến thế kỉ V, Phù Nam phát triển mạnh mẽ trong khu vực Đông Nam Á -> Đến thế kỉ VI, Phù Nam suy yếu và bị người Khơ-me thôn tính.

Phạm vi lãnh thổ  – Hạ lưu sống Mê Công, thuộc Nam Bộ, Việt Nam ngày nay.
Sinh hoạt kinh tế  – Sản xuất nông nghiệp làm chính, kết hợp đánh bắt thủy – hải sản, chế tác kim loại, thủ công và trao đổi buôn bán.

– Ngoại thương đường biển rất phát triển.

Tổ chức xã hội  – Đứng đầu là vua Phù Nam

– Xã hội gồm các lực lượng: tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công.

Câu 2: Vẽ sơ đồ tư duy về những thành tưu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Phù Nam

Câu 3: Sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam (Nhà nước Văn Lang, nhà nước Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam) có vị trí, ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam (Nhà nước Văn Lang, nhà nước Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam) cho thấy người Việt cổ đã tạo dựng những nền văn minh đầu tiên với những thành tựu vô cùng to lớn, khẳng định lịch sử dựng nước sớm và lâu đời của dân tộc Việt Nam, tạo cơ sở cho sự hình thành quốc gia dân tộc Việt Nam sau này.

Advertisements (Quảng cáo)