Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 47: Một số dạng năng lượng trang 165, 166 Khoa học tự nhiên lớp 6

Trả lời Câu hỏi mở đầu, mục 1, mục 2 trang 165, 166 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 47: Một số dạng năng lượng – Chương 9 Năng lượng

Trả lời câu hỏi mở đầu

Em hãy chỉ ra các dạng năng lượng xuất hiện trong những hiện tượng ở hình trên.

Các dạng năng lượng xuất hiện trong hình là năng lượng hóa học và năng lượng điện.

I. Nhận biết năng lượng

Nhìn quanh phòng học của em để tìm ra những vật đang sử dụng năng lượng. Sắp xếp những thứ tìm thấy theo các dạng năng lượng sử dụng tương ứng (điện, nhiệt, âm thanh, ánh sáng). Nêu những gì đang xảy ra đối với các vật đó.

Advertisements (Quảng cáo)

– Điện năng: bóng đèn đang sáng, quạt trần đang quay, máy tính đang bật,…

– Nhiệt năng: bình nước nóng

– Âm thanh: Loa, micrô, …

– Ánh sáng: đèn dầu đang thắp sáng, đèn pin,…

II. Các dạng năng lượng

CH1. Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

Advertisements (Quảng cáo)

– Hình a: Năng lượng ánh sáng

– Hình b: Thế năng hấp dẫn

– Hình c: Điện năng

CH2. Hãy chọn tên dạng năng lượng (ở cột A) phù hợp với phần mô tả (ở cột B). Ví dụ 1 – d.

1 – d           2 – a

3 – e           4 – b

5 – c

Advertisements (Quảng cáo)