Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 45: Lực cản của nước trang 160, 161 Khoa học lớp 6 KNTT

Trả lời Câu hỏi trang 160, 161 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 45: Lực cản của nước – Chương 8 Lực trong đời sống

Câu hỏi mở đầu

Trong hai phương tiện đường thủy ở trên thì tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn nhiều. Tại sao?

Tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn nhiều vì nó di chuyển bên dưới mặt nước nên sẽ chịu rất nhiều lực cản của nước và di chuyển chậm.

I. Thí nghiệm về lực cản của nước

Tìm hiểu thí nghiệm sgk trang 186

Advertisements (Quảng cáo)

1. Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp?

2. Tìm hiểu thêm ví dụ về lực cản vật chuyển động trong nước.

Advertisements (Quảng cáo)

1. Vì khi có nước trong hộp, nước làm cản trở chuyển động của xe lăn nên cần lực lớn hơn để kéo được xe lăn. Do đó số chỉ lực kế khi có nước lớn hơn khi chưa có nước.

2. Ví dụ: khi lội nước thì di chuyển rất khó khăn so với khi đi trên đất.

II. Lực cản của nước có đặc điểm gì?

Hãy nghĩ cách dùng hai tấm cản có kích thước khác nhau để làm thí nghiệm chứng tỏ đặc điểm trên của lực cản của nước.

Ta lấy tay đẩy hai tấm cản có kích thước khác nhau trong nước, tay đẩy tấm cản có diện tích lớn hơn sẽ cảm giác nặng hơn tay đẩy tấm cản có kích thước bé.

=> Điều đó chứng tỏ diện tích mặt cản càng lớn thì độ lớn lực cản càng lớn.

Advertisements (Quảng cáo)