Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên trang 148 Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST

Trả lời thực hành mục 2 trang 148 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên – Chủ đề 8 Đa dạng thế giới sống

Trả lời thực hành mục 2 trang 148 Khoa học 6 Chân trời sáng tạo

CH1

Bộ sưu tập ảnh về động vật ngoài thiên nhiên.

Advertisements (Quảng cáo)

CH2

Sơ đồ khóa lưỡng phân một số đại diện các nhóm động vật ngoài thiên nhiên.

Lý thuyết xây dựng Khóa lưỡng phân.

Dựa vào các động vật đã được quan sát và tranh ảnh chụp lại, cùng khóa lưỡng phân đã được học, học sinh tự thực hiện.

Advertisements (Quảng cáo)