Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 30: Thực hành phân loại thực vật trang 139 Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST

Trả lời thực hành mục 2 trang 139 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Bài 30: Thực hành phân loại thực vật – Chủ đề 8 Đa dạng thế giới sống

Trả lời thực hành mục 2 trang 139 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

CH1

Bộ sưu tập tranh về các nhóm thực vật.

Advertisements (Quảng cáo)

CH2

Advertisements (Quảng cáo)

Sơ đồ khóa lưỡng phân phân loại các nhóm thực vật đã được quan sát và phân loại trong bài thực hành.

Dựa vào lý thuyết xây dựng Khóa lưỡng phân.

Học sinh tự thực hiện với các mẫu thu thập.

Advertisements (Quảng cáo)