Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều

Trả lời câu hỏi Bài 29: Lực hấp dẫn trang 149, 150, 151 Khoa học tự nhiên 6 Cánh Diều

Hướng dẫn Trả lời Câu hỏi mở đầu, luyện tập, vận dụng trang 149, 150, 151 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 29: Lực hấp dẫn

Câu hỏi mở đầu

Khi buông tay, quả bóng em đang cầm trong tay rơi xuống đất. Nếu em tung quả bóng lên cao, vì sao quả bóng sau khi chuyển động lên cao lại rơi xuống đất?

Do lực hút của Trái đất làm cho quả bóng sau khi chuyển động lên cao lại rơi xuống đất.

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 149 SGK KHTN 6 Cánh diều

II. Khối lượng và trọng lượng

1. Trọng lượng

Câu 1. Trên hộp bánh có ghi: “Khối lượng tịnh 502 g”. Có phải số đó chỉ lượng bánh trong hộp?

Trên hộp bánh có ghi: “Khối lượng tịnh 502 g”. Số đó chỉ lượng bánh trong hộp.

Câu 2. Hãy tìm từ và số cho trong khung thích hợp với chỗ có dấu (?) trong các câu sau:

Mọi vật đều có (?)

Khối lượng của bánh chứa trong hộp là (?)

Advertisements (Quảng cáo)

Khối lượng của một vật chỉ (?) chất chứa trong vật.

– Mọi vật đều có khối lượng.

– Khối lượng của bánh chứa trong hộp là 502 g.

– Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật.

Câu 3. Hãy ước lượng khối lượng của em.

Advertisements (Quảng cáo)

Làm thế nào để em đo được khối lượng của mình?

Học sinh tự ước lượng khối lượng của mình.

Để đo được khối lượng của mình có thể sử dụng cân y tế hoặc cân đồng.

2. Trọng lượng

Câu 4. Trước một chiếc cầu có biển báo như hình 29.2. Theo em, nếu không làm đúng như biển báo thì gây hại cho cầu như thế nào?

Hình 29.2 là biển báo giới hạn khối lượng của các phương tiện đi qua cầu là 10 tấn. Nếu không làm đúng như biển báo thì cầu sẽ nhanh chóng xuống cấp dẫn tới sập cầu.

Câu hỏi mục 3 trang 151 Khoa học 6 Cánh diều

III. Độ giãn của lò xo treo thẳng đứng

Câu 1. Dựa vào kết quả thí nghiệm của mình, em hãy cho biết: Khi tăng khối lượng treo vào đầu dưới lò xo thì độ giãn của lò xo thay đổi thế nào?

Dựa vào kết quả thí nghiệm ta thấy: Khi tăng khối lượng treo vào đầu dưới của lò xo thì độ giãn của lò xo cũng thay đổi (dài hơn). Tỉ lệ tăng độ dài của lò xo tỉ lệ thuận với tỉ lệ tăng khối lượng của quả kim loại.

Câu 2. Em hãy thực hiện một thí nghiệm để chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào nó.

Một lò xo treo thẳng đứng có khối lượng không đáng kể. Sau đó treo lần lượt các quả nặng có khối lượng khác nhau vào lò xo.

Ghi lại chiều dài của lò xo tương ứng với mỗi quả nặng.

Tìm ra mối liên hệ giữa độ giãn của lò xo và khối lượng vật treo.

Advertisements (Quảng cáo)