Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều

Giải bài 1, 2 trang 172 Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều: Bài tập Chủ đề 11

Giải Bài 1, 2 trang 172 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài tập Chủ đề 11 – CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

Bài 1 trang 172 SGK KHTN 6 Cánh diều

Ở hình 35.7, Trái Đất quay xung quanh trục theo chiều mũi tên; Mặt Trời ở phía bên trái.

Người ở vị trí nào trong số các vị trí A, B, C sẽ thấy Mặt Trời lặn trước? Giải thích.

Người ở vị trí C sẽ thấy Mặt Trời lặn trước. Vì:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Ở vị trí A, ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc nên tại A nhận được nhiều ánh sáng nhất.

+ Ở vị trí C, ánh sáng mặt trời chiếu lệch nên nhận được ít ánh sáng nhất => đó là lúc mặt trời lặn.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải Bài 2 trang 172 Khoa học 6 Cánh diều

Hình 35.8 là sơ đồ gồm Mặt Trời, Trái Đất và Hỏa tinh. Chúng ta thấy Hỏa tinh vì nó phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời.

Vẽ sơ đồ vào giấy. Sau đó, vẽ đường đi của ánh sáng mặt trời giúp ta thấy Hỏa tinh.

Sơ đồ đường đi của ánh sáng Mặt Trời giúp ta thấy Hỏa tinh:

Advertisements (Quảng cáo)