Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều

Bài 35: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều trang 171, 172

Trả lời Câu hỏi mục 1, 2 trang 171 , 172 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 35 Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Câu hỏi mục 1 trang 171 SGK KHTN 6 Cánh diều

I. Hệ Mặt Trời

Câu 1. Quan sát hình 35.3 hãy sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời là: Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.

Câu 2. Hãy cho biết Thổ tinh (hình 35.4) có chu kì lớn hơn hay nhỏ hơn chu kì quay của Trái Đất. Biết rằng càng xa Mặt Trời, chu kì quay quanh Mặt Trời của các hành tinh càng lớn.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)

Thổ tinh có chu kì quay lớn hơn chu kì quay của Trái Đất vì Thổ tinh xa Mặt Trời hơn so với Trái Đất.


Câu hỏi trang 172

Hãy cho biết ngôi sao nào gần Trái Đất nhất.

Ngôi sao gần Trái Đất nhất là Mặt Trời.

Advertisements (Quảng cáo)