Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều

Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể trang 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều

Trả lời câu hỏi luyện tập, vận dụng, thực hành trang 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều. Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể 

Mở đầu

Quan sát hình 13.1 và cho biết cơ thể sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào.

Cơ thể sinh vật được cấu tạo từ nhiều tế bào là: Con gà, cây hoa mai, cây lúa.


Luyện tập mục 1 trang 76 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Lấy ví dụ về sinh vật đơn bào và cho biết tế bào của chúng là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực.

Tế bào nhân sơ: vi khuẩn lam, xạ khuẩn,…

Tế bào nhân thực: trùng biến hình, tảo lục, nấm, trùng roi, trùng giày,…


Luyện tập

Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào theo gợi ý trong bảng 13.1.

Lý thuyết cấu tạo sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào.


Câu hỏi mục 2 trang 78 Khoa học 6 Cánh Diều.

Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao.

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát hình.

Các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao: Tế bào – mô – cơ quan – hệ cơ quan – cơ thể.


Vận dụng mục 2 trang 79

Quan sát các hình trong hình 13.4 và sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể theo thứ tự từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.

Quan sát hình

Thứ tự các cấp độ tổ chức:

c) Tế bào biểu mô ruột (cấp độ tế bào) => d) Biểu mô ruột (cấp độ mô) => b) Ruột non (cơ quan) => a) Hệ tiêu hóa (hệ cơ quan) => e) Cơ thể.


Trả lời câu hỏi 2 mục 2 trang 79 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Câu 1. Dựa vào hình 13.3 hãy kể tên một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh.

Advertisements (Quảng cáo)

Một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh: mô bì, mô xốp, mô dẫn, mô giậu.

Câu 2

Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người.

Một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người: Ruột non, đại tràng, dạ dày, gan, thực quản,…


Luyện tập mục 2 trang 80 SGK khoa học 6 Cánh Diều.

Nêu tên cấp độ tổ chức tương ứng với mỗi cấu trúc đã cho trong bảng 13.2 và tên của cấp độ tổ chức liền kề cao hơn nó trong thứ tự tổ chức cơ thể.


Trả lời Vận dụng mục 2 trang 80 KHTN 6 Cánh Diều.

Lấy ví dụ về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật và thực vật mà em biết theo gợi ý trong bảng 13.3.


Thực hành mục 3

Vẽ và mô tả hình dạng nấm men mà em quan sát được.

Mô tả nấm men: dạng cầu, bầu dục, một số tế bào có chồi nhỏ nảy ra.


Thực hành mục 3

Liệt kê một số cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể cây xanh và cơ thể người mà em quan sát được theo sơ đồ gợi ý sau.

Advertisements (Quảng cáo)