Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Công Nghệ 6

Bài 27. Thực hành bài tập tình huống về thu chi trong gia đình – Công nghệ 6:Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

Bài 27Công nghệ lớp 6 : Thực hành bài tập tình huống về thu chi trong gia đình. Giải bài tập trang 134, 135 .Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?…

Bài a: a) Gia đình em có 6 người, sống ở thành phố.

Ông nội công tác tại một cơ quan Nhà nước có mức lương tháng là 900 000đ, bà nội đã nghỉ hưu với mức lương 350 000đ một tháng.

Bố là công nhân ở một nhà máy với mức lương tháng là 1 000 000đ, mẹ là giáo viên có mức lương tháng là 800 000đ, chị gái học ở trường THPT và em học lớp 6.

Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình trong một tháng?

Tổng thu nhập của gia đình trong một tháng là:

900000 + 350000 + 1000000 + 800000 = 3 050 000đ


Bài b: b) Gia đình em có 4 người, sống ở nông thôn, lao động chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg.

Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

Số thóc đem ra chợ bán là:

5 – 1,5 = 3,5 (tấn)

Đổi 3,5 tấn = 3500 (kg)

Số tiền bán thóc trong một năm là:

3500 × 2000 = 7000000 (đồng)

Advertisements (Quảng cáo)

Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

7000000 + 1000000 = 8 000 000 (đồng)


Bài c: c) Gia đình em có 6 người, sống ở miền trung du Bắc Bộ, lao động chủ yếu là trồng cây công nghiệp (chè, thuốc lá), trồng rừng, làm nương… Ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà, lợn. Mỗi năm có thu nhập như sau:

– Tiền bán chè:                            10.000.000 đồng

– Tiền bán lá cây thuốc lá:              1.000.000 đồng

– Tiền bán củi:                                  200.000 đồng

– Tiền bán các sản phẩm khác:       1.800.000 đồng

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm?

Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm là:

Advertisements (Quảng cáo)

10000000 + 1000000 + 200000 + 1800000 = 13.000.000 (đồng)


Bài a: a) Gia đình em có 4 người, mức thu nhập một tháng là 2.000.000 đồng (ở thành phố) và 800.000 đồng (ở nông thôn). Em hãy tính mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết sao cho mồi tháng có thể tiết kiệm ít nhất được 100.000 đồng.

Mức chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết của gia đình em tại thành phố là:

– Chi cho ăn, mặc, ở: mua gạo, thịt; mua quần áo, dày dép; trả tiền điện, điện thoại, nước; mua đồ dùng gia đình: 1.000.000 đồng

– Chi chon học tập: Mua sách vở, trả học phí, mua báo, tạp chí,… : 150.000 đồng

– Chi khác: 500.000 đồng

– Tiết kiệm: 350.000 đồng

Mức chi tiêu cho các nhu cầu thiết của gia đình em tại nông thôn là:

– Chi cho ăn, mặc, ở: mua gạo, thịt; mua quần áo, dày dép; trả tiền điện, điện thoại, nước; mua đồ dùng gia đình: 300.000 đồng

– Chi chon học tập: Mua sách vở, trả học phí, mua báo, tạp chí,… : 100.000

– Chi khác: 100.000 đồng

– Tiết kiệm: 300.000 đồng


Bài b: b) Mối ngày bố mẹ cho em 1.500 đồng để ăn sáng. Em thường mua quà sáng 1.000 đồng/ ngày. Số tiền còn lại em mua truyện và quà tặng bạn ngày sinh nhật. Em có thể để dành tiền được không?

– Nếu chi tiêu không hợp lí em sẽ không để danh được tiền.

– Nếu chi tiêu hợp lí em sẽ để dành được.

Ví dụ: 1 tháng có 30 ngày em sẽ để dành được 15.000 đồng. Mua truyện hết 5.000 đồng. Mua quà tặng bạn hết 5.000 đồng. Em vẫn tiết kiệm được 5.000 đồng/ 1 tháng.


Bài c: c) Em tham gia kế hoạch nhỏ như: nuôi gà, trồng rau và hoa ở vườn, gom sách báo cũ … để bán lấy tiền và tiền mừng tuổi Tết…

Tổng số tiền mỗi năm em có khoảng 200.000 đồng.

Em sử dụng khoản tiền đó như thế nào?

Em để dành được bao nhiêu?

Em sử dụng những khoản tiền đó cho việc mua sách, truyện, báo, ủng hộ người nghèo,… : 100.000 đồng/năm. Sinh nhật bạn bè: 50.000/năm

Em để dành được 50.000 đồng/ năm

Advertisements (Quảng cáo)