Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Công Nghệ 6

Bài 26. Chi tiêu trong gia đình – Công nghệ 6:Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?

CHIA SẺ
Bài 26 Công nghệ lớp 6: Chi tiêu trong gia đình. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 133 . Chi tiêu trong gia đình là gì ?…

Bài 1: Chi tiêu trong gia đình là gì ?

Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng như cầu vật chất và văn hoá tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ .


Bài 2: Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ?

hướng dẫn trả lời 

Chi tiêu các nhu cầu vật chất : như ăn,mặc ,ở ,đi lại

Chi tiêu cho các nhu cầu văn hoá tinh thần : học tập ,giao tiếp ,giải trí, tham quan

Chi tiêu cho các hộ gia đình ở thành phố lớn hơn so với nông thôn.


Bài 3: Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ?

Chi tiêu của các hộ gia đình trong thành phố lớn hơn so với ở nông thôn


Bài 4: Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

Chi chi tiêu khi thực sự cần thiết

Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập