Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 51 Nấm: Bài 1,2,3,4 trang 167 Sinh học 6

CHIA SẺ

Dethikiemtra.com hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 167 SGK Sinh 6: Nấm – Chương 6.

Bài 1: Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào?  Chúng sinh sản bằng gì?

→ Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác.

Cấu tạo nấm-rơm gồm 2 phần: phần sợi-nấm là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ-nấm là cơ quan sinh sản, mũ-nấm nằm trên cuống-nấm. Dưới mũ-nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử. Sợi-nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân (không có chất diệp lục).

*   Mốc trắng sinh sản bằng bào tử (sinh sản vô tính). Nấm-rơm cũng sinh sản bằng bào tử.


Bài 2: Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn ?

→    Tế bào đều không có chứa chất diệp lục nên không có khả năng tự chế tạo chất hữu cơ.

–   Đều có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.


Bài 3: Nấm giống và khác tảo ở điểm nào ?

+ Giống nhau:

–    Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh.

–    Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấ- mốc trắng, nấm-rơm.

–    Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như: tảo tiểu cầu, nấm-mốc-trắng, nấm-rơm.

+ Khác nhau:   Khác nhau giữa nấm và tảo

Nấm

Tảo

– Sống ở môi trường đất, bám trên cơ thể động vật, thực vật hoặc sống trên các nguồn chất hữu cơ khác. – Sống trong môi trường nước.
– Trong tế bào không chứa chất diệp lục nên không tự chế tạo được chất hữu cơ. -Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được chất hữu cơ.
– Sống dị dưỡng : hoại sinh hay kí sinh. – Sống tự dưỡng

Bài 4: Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm… các loại nấm-mũ khác nhau.

Nấm mốc xanh, nấm-men, nấm-rơm..v.v.