Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 50 Sinh 6 Vi khuẩn – Bài 1,2,3 trang 161

CHIA SẺ

Giải bài 1,2 trang 161 SGK Sinh 6: Vi khuẩn – bài 50 Chương 10.

Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh). Hầu hết vikhuẩn không có chất diệp lục, hoại sinh hoặc kí sinh (trừ một số ít có thể tự dưỡng). Vikhuẩn phân bố rất rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn.

Gợi ý giải bài tập trang 161 Sinh Học lớp 6

Bài 1 :  Vikhuẩn có nhiều hình dạng khác nhau: hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn…

* Vikhuẩn gồm những cơ thể đơn bào, riêng lẻ hoặc có khi xếp thành từng đám, từng chuỗi. Tế bào có vách bao bọc, bên trong là chất tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.


Bài 2:  Dinh dưỡng của vikhuẩn: vikhuẩn có nhiều cách dinh dưỡng khác nhau, một số vi-khuẩn có thể chế tạo chất hữu cơ để sống đó là vi-khuẩn tự dưỡng. Phần lớn vi-khuẩn sống nhờ vào chất, hữu cơ có sẵn gọi là vi-khuẩn dị dưỡng (kí sinh hoặc hoại sinh).

Vi khuẩn kí Sinh : là vi-khuẩn sống bám dựa vào chất hữu cơ của cơ thể sống khác.

Vi khuẩn hoại sinh : là Vi-khuẩn sống nhờ vào sự phân giải chất hữu cơ có sẵn (xác động thực vật…).