Bài tập Sinh lớp 6

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Sinh lớp 6
Bài 9 Các loại rễ – các miền của rễ (Bài 1,2 trang 31 môn sinh 6)
Bài 9 Các loại rễ – các miền của rễ (Bài 1,2 trang 31 môn sinh 6)
Chương 2 bài 9 - Giải bài 1,2 trang 31 SGK Sinh 6 : Các loại rễ - các miền của rễ. Có hai loại rễ chính : rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc gồm rễ...
Bài 8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào (Bài 1,2 trang 28 Sinh 6)
Bài 8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào (Bài 1,2 trang 28 Sinh 6)
Chương 1 Bài 8 Sự lớn lên và phân chia của tế bào: Giải bài 1,2,3 trang 28 SGK Sinh 6 Tế-bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia...
Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật (Bài 1,2,3 trang 25 môn sinh 6)
Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật (Bài 1,2,3 trang 25 môn sinh 6)
Chương 1 Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật: Giải bài 1,2,3 trang 25 SGK Sinh 6. Các cơ quan của thực-vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào...
Bài 6 Quan sát tế bào thực vật (Giải bài 1,2 trang 22 Sinh 6 )
Bài 6 Quan sát tế bào thực vật (Giải bài 1,2 trang 22 Sinh 6 )
Chương 1 bài 6 Quan sát tế bào thực vật : Giải bài 1,2 trang 22 SGK Sinh 6. Bài 1: Các bộ phận của tế bào thực vật là gì? Các bộ phận chủ yếu của tế...
Bài 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (Bài tập 1,2 trang 19 Sinh lớp 6)
Bài 5 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (Bài tập 1,2 trang 19 Sinh lớp 6)
Chương 1 sinh lớp 6 Bài 5: Giải bài 1,2 trang 19 SGK Sinh 6:  Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng. Bài 1: Chỉ trên kính các bộ phận của kính hiến vi...
Quảng cáo


Bài 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa (Giải bài 1,2,3 trang 15 Sinh 6)
Bài 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa (Giải bài 1,2,3 trang 15 Sinh 6)
Bài 4  Giải bài 1,2,3 trang 15 SGK Sinh 6 : Có phải tất cả thực vật đều có hoa. Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả,...
Bài 3 Đặc điểm chung của thực vật(Bài tập 1,2,3 trang 12 Sinh lớp 6)
Bài 3 Đặc điểm chung của thực vật(Bài tập 1,2,3 trang 12 Sinh lớp 6)
Bài 3 Giải bài 1,2,3 trang 12 SGK Sinh 6 : Đặc điểm chung của thực vật. Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Tuy đa dạng nhưng chúng có...
Bài 2 Nhiệm vụ của sinh học (Giải bài 1,2,3 trang 9 Sinh lớp 6)
Bài 2 Nhiệm vụ của sinh học (Giải bài 1,2,3 trang 9 Sinh lớp 6)
Mở đầu sinh học lớp 6 Bài 2:  Giải bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 6 : Nhiệm vụ của sinh học. Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao...
Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống (Bài 1,2,3 trang 6 SGK môn sinh 6)
Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống (Bài 1,2,3 trang 6 SGK môn sinh 6)
Mở đầu sinh học - Giải bài 1,2,3 trang 6 SGK Sinh 6 : Bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống. Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết...

Đề & bài tập hay