Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Ôn tập về từ loại trang 97, 98 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung có trong đoạn văn sau

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Ôn tập về từ loại: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 97, 98. Luyện từ và câu – Ôn tập về từ loại. Các từ chị trong câu Chị(1) sẽ là chị(2) của em mãi mãi! là danh từ hay đại từ xưng hô; Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung có trong đoạn văn sau…

Luyện từ và câu – Ôn tập về từ loại

1: Các từ chị trong câu Chị(1)  sẽ là chị(2) của em mãi mãi! là danh từ hay đại từ xưng hô ?

□ Cả hai từ đều là đại từ xưng hô.

□ Chị(1) là đại từ xưng hô, chị(2) là danh từ.

□ Chị(1) là danh từ, chị(2) là đại từ xưng hô.

2: Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung có trong đoạn văn sau 

Danh từ riêng

3 danh từ chung

– Chị ! – Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. – Chị… Chị là chị gái của em nhé !

Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má :

– Chị sẽ là chị của em mãi mãi!

Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân. Một năm mới bắt đầu.

……..

……..

……..

……..

……..

……..

giọng

……..

……..

……..

……..

……..

3: Ghi lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học 

– Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa …….

– Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, cần viết hoa …….

4: Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1 

a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ?

b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ?

c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

1: Các từ chị trong câu Chị(1)sẽ là chị(2) của em mãi mãi! là danh từ hay đại từ xưng hô ?

□ Cả hai từ đều là đại từ xưng hô.

✓ Chị(1) là đại từ xưng hô, chị(2) là danh từ.

□ Chị(1) là danh từ, chị(2) là đại từ xưng hô.

2: Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung có trong đoạn văn sau

Danh từ riêng

3 danh từ chung

–  Chị! – Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. – Chị… Chị là chị gái của em nhé !

Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước nước mắt kéo vệt trên má :

–  Chị sẽ là chị của em mãi mãi !

Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng mùa xuân. Một năm mới bắt đầu.

Nguyên

tiếng đàn, tiếng hát, mùa xuân

3: Ghi lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học 

– Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

Ví dụ: Võ Thị Sáu, Cửu Long…

– Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

Ví dụ : Pa-ri, Vich-to Huy-gô…

– Những tên riêng nước ngoài được phiên âm theo âm Hán Việt thì viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam.

Ví dụ : Lý Bạch, Bắc Kinh, Quách Mạt Nhược,…

4: Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1 

a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì ?

– Nguyên (danh từ) quay sang tôi, giọng nghẹn ngào.

– Tôi (đại từ) nhìn em cười trong hàng nước mắt kéo vệt trên má.

b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào ?

– Một năm mới (cụm danh từ) bắt đầu.

c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

– Chị (đại từ gốc danh từ) là chị gái của em nhé!

– Chị (đại từ gốc danh từ) sẽ là chị của em mãi mãi.

d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì ?

– Chị là chị gái của em nhé!

– Chị sẽ là chị của em mãi mãi (danh từ làm vị ngữ – từ chị trong hai câu trên – phải đứng sau từ là).