Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22, 23 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả 

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 22, 23. Nhận xét: Cách nối và sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép dưới đây có gì khác nhau ? Viết câu trả lời vào bảng; Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả…

 (I): Nhận xét

Cách nối và sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép dưới đây có gì khác nhau ? Viết câu trả lời vào bảng :

Câu ghép

Cách nối các vế câu

Cách sắp xếp các vế câu

a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấmm.

Nối bằng…………

-Vế 1 chỉ điều kiện.

– Vế 2 chỉ…………

b)Con phải mặc ấm, nếu trời rét.

Nối bằng……………

-Vế 1 chỉ……..

– Vế 2 chỉ…………

II: Luyện tập

(1): Đọc các câu ghép sau và thực hiện yêu cầu ở dưới

a) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường

b) Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng.

Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương

Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.

– Gạch một gạch dưới vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), gạch hai gạch dưới vế câu chỉ kết quả.

– Khoanh tròn các quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu.

2: Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả

a) …………… chủ nhật này trời đẹp……. chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) …………..bạn Nam phát biểu ý kiến………cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) ………… ta chiếm được điểm cao này…….. trận đánh sẽ rất thuận lợi.

3: Viết thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả

a) Hễ em được điểm tốt………………

b) Nếu chúng ta chủ quan…………….

c) ………………………thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

(I): Nhận xét

Cách nối và sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép dưới đây có gì khác nhau ? Viết câu trả lời vào bảng :

Câu ghép

Cách nối các vế câu

Cách sắp xếp các vế câu

a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc thật ấmm.

Nối bằng cặp QHT ‘‘nếu thì” thể hiện quan hệ điều kiện kết quả.

-Vế 1 chỉ điều kiện.

– Vế 2 chỉ kết quả.

b)Con phải mặc ấm, nếu trời rét.

Nối bằng một QHT “nếu” thể hiện quan hệ điều kiện kết quả.

-Vế 1 chỉ kết quả.

– Vế 2 chỉ điều kiện.

II: Luyện tập

(1): Đọc các câu ghép sau và thực hiện yêu cầu ở dưới.

a) (Nếu) ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước (thì) tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi cày một ngày được mấy đường

b) (Nếu) là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng.

(Nếu) là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương

(Nếu) là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.

– Gạch một gạch dưới vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), gạch hai gạch dưới vế câu chỉ kết quả.

– Khoanh tròn các quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu.

2: Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả

a) Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) Nếu  ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.

3: Viết thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả

a) Hễ em được điểm tốt thì cả nhà đều mừng vui.

b) Nếu chúng ta chủ quan thì công việc khó mà thành công được.

c) Nếu chịu khó trong học hành thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.