Đề thi vào lớp 6

Trang Chủ Lớp 5 Đề thi vào lớp 6
Đề vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM ( Trắc nghiệm)

Đề vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM ( Trắc nghiệm)

Phần thi trắc nghiệm gồm 30 câu. Đề thi và đáp án đề khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa...
Đề vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM ( Tự Luận)

Đề vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM ( Tự Luận)

Đề thi và đáp án đề khảo sát chất lượng tuyển sinh vào lớp 6 năm 2015. Phần 1: Bài thi Tự Luận. Thời gian...

Có thể bạn quan tâm: