Đề thi vào lớp 6

Trang Chủ Lớp 5 Đề thi vào lớp 6
Đề vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM ( Trắc nghiệm)
Đề vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM ( Trắc nghiệm)
Phần thi trắc nghiệm gồm 30 câu. Đề thi và đáp án đề khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM năm 2015. Question 1: In this fable there is an underlined blank. Hai người bạn    Có...
Đề vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM ( Tự Luận)
Đề vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM ( Tự Luận)
Đề thi và đáp án đề khảo sát chất lượng tuyển sinh vào lớp 6 năm 2015. Phần 1: Bài thi Tự Luận. Thời gian làm bài: 45 phút  Question 1: Following is a poem in the Nhi đồng issue 21,...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm