Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề học kì 2 lớp 5 toán có đáp án – trường Tiểu học Kim Đồng 2016

CHIA SẺ

 Đề thi cuối năm Toán lớp 5 năm học 2015 – 2016 của trường Tiểu Học Kim Đồng: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được người đó ?

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

1: Kết quả của phép tính:frac{7}{5} + frac{5}{11}2016-04-12_112443

2: Kết quả của phép tính 9,03 : 2,1 là

A.  3,4             B.  4,3                 C.  2,4

3 : Một hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:

A.  16 dm2                
B.24 dm2                          C.  8 dm2

4: Hình tròn có bán kính 2,5cm, chu vi hình tròn là:

A.  10,5 cm           B.  15,7 cm              C.  17,5 cm

5: Đặt tính rồi tính :

a)    69,78+ 35,97                         b) 35,4 x 6,8

c)   83,45 – 30,98                          d)  36,66 : 7,8

6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4                      b.8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

7: Tìm x

249,1 – x  = 10,6                                    5,6 : x = 4

8:  Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được người đó ?


         Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 Toán  Tiểu học Kim Đồng năm 2016
Mỗi câu trả lời đúng 1 điểm

1: (1 điểm)  A.  12/11

2: (1 điểm)     
B.4,3

3: (1 điểm)   B.  15,7 cm

4: (1 điểm)  B.  24 dm2                                        

Câu 5: 1 điểm (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)

De thi hoc ki 2 lop 5 nam 2016 mon Toan – Tieu hoc Kim Dong

Câu 6: 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

a) 2,5 x 7,8 x 4 = ( 2,5 x 4) x 7,8

= 10 x 7,8

=  78

b. 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9

=  10 x 7,9

= 79

7: ( 2 điểm, mỗi ý 0,5 điểm)

a) 249,1 –X  = 10.6

X  = 249,1 – 10,6

X  = 238,5

b) 5,6 : X = 4

X = 5,6 : 4

X = 1,4

Bài 8: ( 2 điểm)

15 phút = 0,25 giờ             (0,5 điểm)

Quãng đường đi được của đó là:      (0,5 điểm)

12,6 x 0,25 = 3,15  ( km)    (0,5 điểm)

Đáp số: 3,15 km                 (0,5 điểm)