Trang Chủ Lớp 5 Đề kiểm tra lớp 5 Vẽ ngôi nhà theo mẫu – Thi & Kiểm tra tin học...

Vẽ ngôi nhà theo mẫu – Thi & Kiểm tra tin học lớp 5 (quyển 3) năm 2018-2019

CHIA SẺ

[2018-2019] Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và thực hành trên máy. Thời gian làm bài là 35 phút.

Phần 1 TRẮC NGHIỆM:(15 phút)- 7 điểm

1.  Thông tin được lưu trữ trên máy tính dưới dạng

A.Tệp và thư mục     B. Ổ đĩa cứng         C.Ổ USB           D.Đĩa DVD

2.  Phần mềm xây lâu đài trên cát giúp em:

A. Luyện dùng chuột B. Nghe nhạc       C.  Xây dựng lâu đài thành lũy

3.   Để viết chữ lên hình vẽ em chọn công cụ      

4. Màn hình vẽ Paint gồm có bao nhiêu thành phần chính

A. 2          B. 1              C.  4             D. 3

5.  Công cụ nào để tô màu:

6.  Có mấy kiểu viết chữ lên khung tranh

A. 3                B. 2              C. 4              D. 5

7.  Phần mềm luyện tập nhanh tay tinh mắt có tên là :

8.  Phần mềm học gõ bàn phím có tên là:

A. Math 4          B. Paint               C.  Alphabet Blocks    D. Mario

9. Kể tên các tệp thông tin em biết

10. Phần mềm nhanh xây lâu đài có tên là

 11. Màu vẽ chọn bằng chuột: ……………màu nền chọn bằng chuột:…..

Quảng cáo

Quảng cáo

12. Để chọn bài học trên hàng phím cơ sở bằng phần mềm Mario em nháy chuột mở phần mềm Mario sau đó chọn mục  Lessons chọn…………

13.  Kể tên các hàng phím mà em đã học:…

14.  Phần mềm xây lâu đài giúp em..

 PHẦN II: THỰC HÀNH: (20 phút)  3 điểm 

15. Vẽ ngôi nhà theo mẫu

      

16. Tô màu cho ngôi nhà

17. Ghi lại với tên tệp ngôi nhà

18. Mở lại tệp ngôi nhà

19.Tạo cây thư mục

D:>Học tập

Toán

Tin

20. Chép tệp ngôi nhà vào mục Tin

 

 

 

 

Quảng cáo

CHIA SẺ