Trang Chủ Lớp 5 Đề kiểm tra lớp 5 Thi học kì 1 toán lớp 5 Phòng GD & ĐT Quế...

Thi học kì 1 toán lớp 5 Phòng GD & ĐT Quế Phong 2015 có đáp án chi tiết

CHIA SẺ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẾ PHONG

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015-2016

MÔN: Toán – 5 – Thời gian làm bài 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Đọc số và nêu giá trị chữ số 2 trong số thập phân 45,2638:

Câu 2: Hỗn số:    2015-12-17_143541 đọc là: …………………………………………………

Câu 3:   Một lớp học có 12 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Vậy, tỉ số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là:
A. 4,5%        B. 55%       C. 60%          D. 0,6%

Câu 4:  Số thích hợp viết vào chỗ chấm là :
2cm2  7mm2      =   . . . . . .   cm2
A. 27          B. 2,07          C. 2,7         D. 2,007

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5. Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 357 689 + 53672                 b) 42,43 – 34,38

c) 526 x 242                            d) 336,30 : 15

Câu 6. Trong một trường học, cứ 5 phòng học thì cần 60 bộ bàn ghế. Hỏi với 8 phòng học như thế thì cần bao nhiêu bộ bàn ghế?

Câu 7: Một khu đất  hình chữ nhật, có chiều rộng là 80m, chiều rộng bằng  chiều dài.
a) Tính diện tích khu đất.
b) Người ta dự định dành 15% diện tích đất để làm nhà ở, phần còn lại làm vườn. Tính diện tích đất làm nhà ở.

Câu 8(2điểm)  

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất;
2000 : 10  – 1990 x 0,1

b) Tìm số dư của phép chia sau:

2015-12-17_144108


Đáp án đề thi học kì 1 Toán 5

Phòng GD & ĐT Quế Phong năm 2015

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2điểm)

Câu 1: Đọc số và nêu giá trị chữ số 2 là 0,2  (0.5điểm)

Câu 2: Hỗn số đọc là: bảy và sáu phần một trăm: (0.5điểm)

Câu 3: C. 60%    : (0.5điểm)

Câu 4:  B. 2,07  : (0.5điểm)

Quảng cáo

Quảng cáo

II. PHẦN TỰ LUẬN(8 điểm)

Câu 5. (2 điểm) HS tính đúng mỗi câu được  0.5 điểm

2015-12-17_144522
Đáp án câu 5

Câu 6. (2 điểm)                                    

Bài giải

Số bộ bàn ghế trong một phòng học là:        (0.25 điểm)

60: 5 = 12 (bộ)                                   (0.5 điểm)

Số bộ bàn ghế trong 6  phòng học là:          (0.25 điểm)

12 x 8 = 96 (bộ)                                  (0.5 điểm)

Đáp số: 96 bộ                    (0.5 điểm)

Câu 7 (2 điểm)

Chiều dài khu đất là:       80 : 2/3   =  120 (m)  (1đ)

Diện tích khu đất là:   80 x 120 = 9600 (m2)   (1đ)

Diện tích đất làm nhà ở là:  9600 : 100 x 15 = 1440 (m2)  (1đ)

                                                   Đáp số :   a. 9600 (m2)

b. 1440 (m2)

 Câu 8.( 2 điểm)   Mỗi bài đúng 1 điểm

a) 2000 : 10  – 1990 x 0,1

= 2000 : 10 – 1990 : 10

= (2000 – 1990) : 10

= 10 : 10

= 1

b) số dư của phép chia là: 0,14

Quảng cáo

CHIA SẺ