Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Kể lại câu chuyện Ông Nguyễn Đăng Khoa và rút ra ý nghĩa của câu chuyện

CHIA SẺ

[Dethikiemtra.com]  Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện Ông Nguyễn Đăng Khoa và rút ra ý nghĩa của câu chuyện.

MB:

Nguyễn Đăng Khoa là một vị quan có tài xét xử, được dân mến phục.

TB:

Nguyễn Đăng Khoa xử án

Có anh hàng dầu gánh hàng ra chợ bán và bị mất trộm tiền

Anh hàng dầu nghi ngờ cho người mù là kẻ cắp. Hai bên xô xát, lính bắt họ giải lên quan án Nguyễn Đăng Khoa.

Nguyễn Đăng Khoa sử dụng mẹo để bắt người mù nhận tội.

Không những phải nhận tội, người mù còn bị Nguyễn Đăng Khoa lật tẩy giả mù.

Nguyễn Đăng Khoa trừng trị bọn cướp.

Trong thời kì Nguyễn Đăng Khoa làm quan án ở Quảng Trị, truông nhà Hồ là nơi bọn gian phi dùng làm sào huyệt đón đường cướp của.

Để bắt bọn cướp, Nguyễn Đăng Khoa nghĩ ra kế cho võ sĩ ngồi trong hòm gỗ kín có lỗ thông hơi, có thể mở ra dễ dàng.

Ông sai quân sĩ ăn mặc như dân thường, khiêng những hòm ấy qua truông, ra vẻ như khiêng những hòm của cải nặng.

Ông cho người đánh tiếng có một vị quan to ngoài Bắc sắp sửa về quê sẽ đi qua truông cùng những hòm của cải quý.

Bọn cướp rình lúc đoàn người đi qua truông thì cướp, rồi khiêng những hòm nặng ấy về tận sào huyệt.

Bọn cướp bị trừng trị thích đáng.

Nguyễn Đăng Khoa đưa bọn cướp đi khai khẩn đất hoang biên giới, lập thành những đồn điền rộng lớn.

Sau đó, ông cho đưa dân đến lập làng xóm ở dọc hai bên truông khiến một vùng rừng núi xưa vắng vẻ trở thành những xóm làng dân cư đông đúc, bình yên

KB:

Câu chuyện ca ngợi ông Nguyễn Đăng Khoa, một người thông minh, có tài xét xử các vụ án, có công trừng trị bọn cướp bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân.