Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Lesson 3 Unit 14 trang 28 Anh lớp 5 mới: What happened in the story?

Unit 14: What Happened In The Story? Review 2 Tiếng Anh 5 MớiLesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. What happened in the story?

Bài học 3

1. Nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Moi An Tiêm và gio đinh của cậu to đến sống ở đâu?.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.

 Rồi một hôm. An Tiêm tìm thây một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quở dưa hâu để lây thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng cho phép An Tiêm và gio đình của cậu ây trở về nhà.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Click tại đây để nghe:

1. b First, the poor girl went to the forest.

Đầu tiên, cô gái nghèo đi khu rừng.

2. b Then she met an old man.

Sau đó cô ây đã gặp một ông già.

Advertisements (Quảng cáo)

3. a Next, he gave her three wishes.

Tiếp theo, ông ây đỡ cho cô ây ba điều ước.

4. a In the end, she married a prince.

Cuối cùng, cô â’y đã kết hôn với một hoàng tử

3. Nghe câu truyện

Click tại đây để nghe:

The Fox and the Crow Cáo và Quạ

A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, “Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you dance?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you sing” “Yes,…” the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat.”.

Một thời gian dài trước đôy, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đứng trên mái của một ngôi nhà với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang đứng trên mặt đất. Cáo hỏi quạ: “Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏt “Bạn có thể nhảy múa được không?”. Con quợ lác đầu. Sau đó có: hỏi: “Bạn có thể hát được không?” “Được,… con quạ mở miệng và nói. Cậu ấy đã để rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt miếng thịt và nói: “Ha ha! cám ơn đã cho miếng thịt”.

4. Đọc và viết

Xin chào, mình là Mai. sở thích của mình là đọc những truyện dân gian. Những truyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường cho tôi một ngạc nhiên khác. Những nhân vật đồi khi thột thà, đôi khi tham lam, đô khi khốn ngoan, đôi khi ngốc nghếch. Tôi thích truyện Cáo và quợ rất nhiều. Cáo thông minh và quạ thì không. Quạ mất đi miếng thịt ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian rất nhiều bởi vì mỗi một nhân vột trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

Advertisements (Quảng cáo)

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì?

She likes reading folk tales

Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

2. Cô ấy nghĩ gì về truyện dân gian?

She thinks they are usually short and interesting.

Cô ấy nghĩ chúng thường ngốn và thú vị.

3. Cô ấy nghĩ gì về nhửng nhân vật trong truyện dân gian?

She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy,

sometimes wise, sometimes stupid.

Cô ấy nghĩ những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch.

4. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện Cáo và quạ?

She thinks the fox was clever and the crow was not.

Cô ấy nghĩ cáo thông minh và quợ thì không.

5. Tại sao cô ốy thích nhửng truyện dân gian?

Because each of them gives her a lesson in life.

Bởi vì mỗi một nhớn vật trong số họ cho cô ấy một bài học trong cuộc sống.

5. Viết về những nhân vật trong truyên yêu thích của bạn

My favourite story is The Golden storfruit Tree.

The main characters are the older brother and the younger brother. I like the younger brother because he is honest and kind.

Truyện yêu thích của tôi là Ăn khế trả vàng.

Những nhân vật chính là người anh và người em. Tôi thích người em bởi vì cậu ấy thật thà và tốt bụng.

6. Dự án

Kể một câu truyện và bạn nghĩ gì về những nhân vật.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể…

hỏi và trả lời những câu hỏi về truyện và nhân vật.

nghe và gạch dưới những đoạn vởn về truyện và nhân vật.

đọc và gạch dưới nhửng đoạn văn về truyện và nhân vật.

viết về những nhân vật trong một câu truyện.

Advertisements (Quảng cáo)